Onenigheid over formatieproces

De Raad van State en de Eerste Kamer willen de koning op minstens drie momenten ‘informeren’ gedurende de formatie: na de verkiezingsuitslag, als er een regeerakkoord ligt en als de nieuwe minister-president zijn kabinet heeft samengesteld. Zij beargumenteren dat de koning grondwettelijk gezien onderdeel is van de regering en in die hoedanigheid een ‘informatierecht’ heeft.

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib wil zich echter niet vastleggen. Zij meent dat de Tweede Kamer een leidende rol moet aannemen in het nieuwe formatieproces. In 2012 heeft een meerderheid in de Tweede Kamer namelijk besloten om het formatieproces in eigen hand te nemen. Vóór 2012 had het staatshoofd een duidelijke rol in de formatie, die nu is overgenomen door de Tweede Kamer. Hij of zij benoemde de informateurs, ontving regelmatige updates en benoemde na het vormen van een succesvolle coalitie de formateur, meestal de beoogde premier.

Lees vanaf 16 maart alles over de formatie op onze vernieuwde website: De Formatiewijzer. Wie benoemt de informateur? Hoe komt een regeerakkoord tot stand? Wat doet een formateur precies? Op De Formatiewijzer staat al het laatste nieuws en onafhankelijke achtergrondinformatie over de formatie.

Terug