Column Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Geef geloof een stem. Stem ChristenUnie!

Vrijheid om te geloven
Ten eerste: vrijheid. Nederland heeft christelijke wortels en daar moeten we zuinig op zijn. Het levert ons belangrijke waarden op, zoals naastenliefde en vrijheid. Die bepalen onze identiteit. Juist de vrijheid om te geloven is een proeve van beschaving. Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond en ik heb daar gezien wat het betekent om in een land te leven waarin geloofsvrijheid niet vanzelfsprekend is. Waarin je vanwege je christelijke geloof tweederangsburger bent. Het is uniek dat we in Nederland vrij zijn om ons in te zetten vanuit ons hart en onze diepste overtuiging. Daar moeten we voor opstaan. Ook als dat vraagt dat we ruimte geven aan mensen die van ons verschillen. Tegelijkertijd moeten we ook bereid zijn onze vrijheid te beschermen tegen gewelddadige aanvallen. We moeten weerstand blijven bieden tegen het jihadisme, een duistere versie van de islam, die het gemunt heeft op onze vrijheid. Vrijheid geven, maar ook verdedigen.

Waardig ouder worden
Ten tweede: een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Met aandacht voor mensen, ook als ze kwetsbaar zijn. Ik wil zorgen dat mensen waardig ouder kunnen worden. De plannen voor ‘voltooid leven’ wijzen de richting naar een samenleving waarin ik niet wil wonen. De ChristenUnie is daar fel tegen. Ik geloof juist in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. We mogen nooit accepteren dat mensen zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid overbodig voelen. De afgelopen weken heb ik samen met ouderenbonden en Jan Slagter van omroep Max gewerkt aan het plan ‘Waardig ouder worden’. Met zoveel mogelijk partijen wil ik nog voor de verkiezingen afspraken maken over een waardige oude dag. Zo werken we met elkaar aan een concreet alternatief en aan een zorgzame samenleving.

Gezinnen
Ten derde: Gezinnen. Gezinnen en families zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daar begint de toekomst van onze samenleving en worden belangrijke waarden overgedragen. Ik wil daarom investeren in gezinnen, zodat zij meer financiële ruimte en keuzevrijheid krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat we aan onze kinderen een gezonde schepping doorgeven. Ik wil in één generatie naar een schone energievoorziening. Ook dat is van groot belang voor de toekomst van onze kinderen.

Er staat iets op het spel bij de verkiezingen op 15 maart. De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Daar ga ik samen met u iedere dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal!

Geef hoop een stem. Geef geloof een stem. Juist op 15 maart.

Gert-Jan Segers

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Terug