Column Stientje van Veldhoven (D66): D66, de keuze voor groen

Toch is er op 15 maart één keuze, waarvan ik denk dat we die we als Nederland echt moeten maken. Een keuze waarvoor we ons niet alleen aan de kiezer moeten verantwoorden, maar in de toekomst ook aan onze kinderen. Dat is de keuze om als land klimaatverandering tegen te gaan. Van biodiversiteit, tot het onontkoombare feit dat we een land onder de zeespiegel zijn. Alle dromen en ideeën die we voor de toekomst hebben, vallen of staan met de leefbaarheid van de planeet en ons kleine hoekje in Europa.

Dat is ook een keuze om de daad bij het woord te voegen. Namens alle Nederlanders heeft de minister-president Mark Rutte verklaard dat Nederland staat achter de doelstellingen van het historische Akkoord van Parijs. Dat is een volledig terechte keuze, die D66 van harte steunt. Helaas blijkt nu dat D66 één van de weinige partijen is die de doelstellingen van Parijs weet te halen. De meeste partijen, waaronder regeringspartijen PvdA en VVD, blijven achterlopen. De VVD doet niets aan het klimaatprobleem, terwijl de PvdA mooie sier maakt met een klimaatwet die zij zelf niet naleeft.

Dat stemt niet alleen treurig, maar het is ook onbegrijpelijk. Er is geen enkele reden om niet in te zetten op een duurzame economie. Dit is niet alleen een keuze tegen klimaatverandering. Het is ook een keuze vóór nieuwe energie. Uit de zon, het water en de wind. Nieuwe energie, die de economie en banen van de toekomst aandrijft. Wij tonen in ons verkiezingsprogramma aan dat groene energie, banen en economische groei hand in hand kunnen gaan. D66 heeft het groenste verkiezingsprogramma, zonder concessies te doen. Geen concessies aan economische groei, ons vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Daar zijn we trots op en daarom vragen we u, de kiezer, om D66 te stemmen.

Mijn naam is Stientje van Veldhoven. Ik sta verkiesbaar voor D66 en ik sta voor een schone én welvarende toekomst. Het kan. Stem D66.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Foto: D66

Terug