Dijsselbloem wil ruimte voor bestedingen door hogere premies bedrijven

Volgens Dijsselbloem is er economisch gezien ruimte voor een loonstijging voor alle werknemers. Omdat die er in de markt niet komt, pleit hij voor overheidsingrijpen. Dat doet hij door als overheid de werkgeverspremies te verhogen en van de opbrengst de belasting voor werknemers te verlagen. Het gaat dan omgerekend om zo’n 8 miljard euro. In de praktijk komt zijn voorstel neer op een verhoging van de netto lonen van 1% van ons bruto binnenlands product.

Dijsselbloem vindt dat werknemers afgelopen tijd te weinig hebben geprofiteerd van de stijgende bedrijfswinsten en beurskoersen. Hij wil een herstel van de balans tussen werkgevers en werknemers. “Nu is het zo dat managers aan de top aandelenpakketten hebben en profiteren van hogere winsten. Werknemers zien daar vaak nauwelijks iets van terug. Daarom pleit de PvdA ervoor om werknemersparticipatie in bedrijven te vergroten. Dan wordt naast de aandeelhouder, ook de medewerker beter van winsten”. Verder wil hij de winstbelasting met 2%-punt verhogen tot 27% en belastingontwijking door bedrijven verder aanpakken.

Lees de volledige column hier en houdt De Verkiezingswijzer in de gaten voor meer columns van partijprominenten in de aankomende dagen.

Terug