Partijvoorzitter 50PLUS houdt vertrouwen in Henk Krol

Lijsttrekker Krol stelde namelijk dat het terugbrengen van de pensioenleeftijd naar 65 financieel haalbaar was. Hij baseerde dit op een onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Openbare Financiën Verbon, maar werd teruggeroepen door zijn partijleider.

Toen Krol werd gevraagd naar de dekking van de pensioenen, gaf hij toe dat het 50PLUS-plan financieel alleen mogelijk was als de AOW-uitkering niet langer is gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging. Desgevraagd zei hij, ‘het was een kwestie van kiezen tussen twee kwaden’.

Partijvoorzitter Nagel heeft hier nu nadrukkelijk afstand van genomen op een speciale persconferentie. Hier werd toegelicht dat de AOW-leeftijd wel degelijk welvaartsvast kan worden verlaagd naar 65, maar dat hier extra budgettaire maatregelen voor nodig zijn.

Deze maatregelen bestaan volgens Nagel vooral uit bezuinigingen en belastingverhogingen om zo de benodigde 12,6 miljard euro financiering te vinden. Desondanks houdt 50PLUS-leider Nagel vertrouwen in zijn lijsttrekker, ‘Iedereen kan wel eens een verkeerde formulering kiezen. Maar het is nu hersteld. Er staat een streep onder’.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer over de partij 50PLUS.

Terug