De Verkiezingswijzer: kieswijzers

 • StemWijzer
  De StemWijzer is een initiatief van ProDemos. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van 24 politieke partijen. Dit zijn de partijen die in minimaal 15 kieskringen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ondernemerspartij, VNL, DENK, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, BurgerBeweging, Vrijzinnige Partij, Piratenpartij, Artikel 1, Niet Stemmers, Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer.

 • Kieskompas
  Het Kieskompas is na de StemWijzer de grootste stemhulp van Nederland en is ontwikkeld door politicoloog André Krouwel. Op basis van 30 stellingen en een korte vragenlijst over de verschillende lijsttrekkers worden invullende deelnemers ingedeeld op een links-rechts schaal en progressief-conservatief schaal. Er zijn 13 partijen opgenomen in deze stemhulp.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, VNL.

 • Politieke sekswijzer
  De Politieke Sekswijzer is ontwikkeld door Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers. Door het eens of oneens te zijn met 16 stellingen op het gebied van seksualiteit komt er een stemadvies uit. Er zijn 8 partijen opgenomen in deze stemwijzer, er waren er 12 benaderd maar niet iedere partij heeft Rutgers van antwoorden voorzien.

  Deelnemende partijen: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, 50PLUS

 • De Wijze Stemmer
  De Wijze Stemmer is een initiatief van Brainwash en heeft een filosofische insteek. Door te reageren op 16 stellingen met creatieve antwoorden krijgen deelnemers een filosofische denker toebedeeld, die volgens De Wijze Stemmer ook een specifieke partij aanbeveelt. Er zijn 12 potentiële filosofen en ook 12 partijen opgenomen.

  Deelnemende partijen: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, DENK, Artikel 1, SP, PVV, ChristenUnie

 • Groen Kieskompas
  Het Groen Kieskompas is een project van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Het vergelijkt partijen in 30 stellingen op het gebied van natuur en milieu. Er zijn 13 partijen opgenomen in deze stemwijzer.

  Deelnemende partijen: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, DENK, VNL, SP, PVV, ChristenUnie, 50PLUS

 • PartijWijzer
  In samenwerking met ProDemos hebben NPO3, FunX en 3FM de PartijWijzer ontwikkeld, speciaal gericht op jongeren. Door antwoord te geven op 17 stellingen over evenveel thema’s krijgt de invuller inzicht in de standpunten van 13 politieke partijen en een stemadvies.

  Deelnemende partijen: PVV, CDA, SGP, 50PLUS, VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, VNL

 • Jongerenkieswijzer
  De Jongerenkieswijzer is een initiatief van NJR, IZI Solutions, LSVb, ISO, FNV Jong, CNV Jongeren, JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, LAKS, Morgen en New Urban Collective. Voor de legitimiteit van deze kieswijzer heeft onderzoeksbureau Kantar-TNS (voorheen TNS Nipo) haar medewerking verleend. Door te reageren op 20 stellingen over thema’s die jongeren belangrijk vinden, komt er een stemadvies uit. Er zijn 22 politieke partijen opgenomen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ondernemerspartij, VNL, DENK, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, BurgerBeweging, Vrijzinnige Partij, Piratenpartij, Artikel 1, Lokaal in de Kamer, Jezus Leeft

 • Privacy Stemwijzer
  De Privacy Stemwijzer is ontwikkeld door de Privacy Barometer. Er zijn 10 stellingen opgenomen over thema’s die invloed hebben op de privacy, zoals zorg, veiligheid en openbare orde. Er zijn 14 politieke partijen opgenomen, omdat deze partijen minimaal 1 zetel in de peilingen hebben.

  Deelnemende partijen: D66, PvdA, SGP, VVD, DENK, CDA, VNL, Piratenpartij, 50PLUS, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, SP, Forum voor Democratie, ChristenUnie

 • Beter Stemmen
  Deze stemhulp hanteert een alternatieve methode. Door alle 28 politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen een score van -5 tot 5 te geven, wil Beter Stemmen een genuanceerder beeld schetsen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ondernemerspartij, VNL, DENK, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, BurgerBeweging, Vrijzinnige Partij, GeenPeil, Piratenpartij, Artikel 1, Niet Stemmers, Libertarische Partij, Jezus Leeft, Vrije Democratische Partij, Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R (Vrede & Recht), StemNL, Lokaal in de Kamer.

 • MijnStem
  MijnStem is een samenwerking tussen nieuwswebsite nu.nl en adviesbureau Citisens. Per stelling, 23 in totaal, is aan te geven hoeveel men het ergens mee eens of oneens is. Er zijn 19 politieke partijen in deze stemhulp opgenomen, die in alle kieskringen (behalve Bonaire) meedoen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ondernemerspartij, VNL, DENK, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, BurgerBeweging, Vrijzinnige Partij, Piratenpartij

 • Kies voor echte banen
  Vakbond FNV heeft een politieke standpuntenvergelijker voor banen gelanceerd. Er wordt ingegaan op vijf thema’s, zekerheid, koopkracht, zorg, ‘goed je werk kunnen doen’ en ‘eerlijke spelregels in de wereld’. Per partij kan je aangeven of je het eens of niet eens bent met de partijstandpunten per thema. Er zijn 12 partijen opgenomen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK

 • ZZP KiesKompas
  Het ZZP KiesKompas is door het KiesKompas ontwikkeld en legt 15 partijen langs de lat over thema’s die met ZZP’ers te maken hebben. Het ZZP KiesKompas is vanaf zaterdag 25 februari in te vullen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, Ondernemerspartij, VNL, Forum voor Democratie

 • StemWijsOuders
  Deze StemWijsOuders is ontwikkeld door Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders. Door het eens of oneens te zijn met 17 stellingen brengt de stemhulp een advies uit. Er zijn 13 partijen opgenomen in de StemWijsOuders.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, VNL

 • KiesWerkKompas
  Het KiesWerkKompas is door Start Foundation ontwikkeld in samenwerking met het KiesKompas. De stemwijzer is bedoeld voor mensen zonder werk en vergelijkt 13 partijen op het gebied van werkgelegenheid, verdeeld over 20 stellingen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, VNL

 • Levensbeschouwelijke Kieswijzer
  De Levensbeschouwelijke Kieswijzer is een initiatief van KRO-NCRV. In 22 stellingen komen morele dilemma’s en medisch ethische kwesties aan bod. Er zijn 10 partijen opgenomen, de PVV, DENK en de Partij voor de Dieren wilden niet deelnemen.

  Deelnemende partijen: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, VNL

 • Dierenkieswijzer
  De Dierenkieswijzer is ontwikkeld door de Dierencoalitie. Dat is een samenwerkingsverband van vijftien dierenwelzijnsorganisaties. Door antwoord te geven op 18 stellingen komt er een stemadvies uit. Er zijn 11 partijen opgenomen in de Dierenkieswijzer.

  Deelnemende partijen: VVD, SGP, Nieuwe Wegen, SP, PVV, 50PLUS, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, Partij voor de Dieren

Terug