CBS: Toename kiezers 65+

De groepen jongeren en ouderen die mogen stemmen zijn dus nagenoeg gelijk, maar verschillen wel bij het daadwerkelijk uitbrengen van hun stem. De achtergrond van stemmers wordt niet geregistreerd, maar volgens exitpolls en andere enquêtes hebben bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 minder jongeren gestemd dan ouderen. Het CBS rapporteert dat 86 procent van de 65-plussers heeft gestemd, terwijl maar 71 procent van de jongeren tot 35 jaar naar de stembus is gegaan.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer analyses over de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Terug