NRC: SGP spreekt nu ook katholieke kiezers aan

Deze groepen bestaan voornamelijk uit katholieken, evangelische christenen en rechtse islamkritische stemmers. Op thema’s die voor deze kiezers belangrijk zijn, profileert de SGP zich nadrukkelijk gedurende deze verkiezingscampagne.

Lijsttrekker Kees van der Staaij heeft zijn partij bijvoorbeeld expliciet op de kaart gezet in het debat over de islam. De SGP publiceerde vorige maand een manifest getiteld ‘Islam in Nederland’ waarin de partij onder andere opriep tot het actief verbieden van radicaal islamitische organisaties en een verbod voorstelde op gebedsoproepen die geloofsteksten bevatten, zoals in de islam gewoon is.

Daarnaast spreekt Van der Staaij volgens NRC ook katholieken aan, omdat het een duidelijke positie inneemt ‘vóór het leven’. Eerder formuleerde de partij dit door zich tegen abortus en euthanasie uit te spreken. Met de nieuwe, positief ingezette boodschap hoopt de partij ook gelovigen van buiten de gereformeerde kerk aan zich te binden.

Er kleven er echter ook risico’s aan deze campagnestrategie, omdat niet iedereen gediend is van de ‘populistische toon’ in het debat over de islam. Sommige SGP-aanhangers overwegen een stem op de ChristenUnie, omdat deze partij meer naastenliefde predikt in het vluchtelingendebat. Lees hier meer over de SGP en de ChristenUnie of lees in ons nieuwsoverzicht meer over de ontwikkelingen rondom de Tweede Kamerverkiezingen.

Foto: SGP

Terug