Veel onderweg op 15 maart? Vraag een kiezerspas aan

Op de daadwerkelijke verkiezingsdag is het niet meer mogelijk om een kiezerspas aan te vragen, maar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en de reguliere stempas kunnen kiezers met een mondelinge aanvraag bij de gemeente uiterlijk tot 12:00 op de dag voor de verkiezingen een verzoek indienen. Een schriftelijke aanvraag, bestaande uit de stempas voorzien met een kopie van het legitimatiebewijs, dient uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen bij de gemeente ontvangen te zijn.

De stempas wordt uiterlijk veertien dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart verspreidt onder alle kiesgerechtigde Nederlanders. Hiermee kunnen kiezers op elk stembureau in hun gemeente hun stem uitbrengen, het stembiljet geeft ook aan waar het dichtstbijzijnde bureau zich bevindt. Maximaal vier dagen voor de verkiezingen verspreidt de gemeente vervolgens huis-aan-huis de kandidatenlijsten van de partijen en geeft het een overzicht van alle stemlokalen in de gemeente. De kandidatenlijsten per kieskring zijn ook online toegankelijk via de website van de overheid.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u verhuisd? Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) stond ingeschreven een vervangende stempas aanvragen. Een schriftelijke aanvraag dient vijf dagen voor de verkiezingen ontvangen te zijn, een mondelinge aanvraag moet u uiterlijk de dag voor de verkiezingen om 12:00 hebben ingediend. Lees in ons nieuwsoverzicht meer over de verkiezingsprocedure en andere ontwikkelingen rondom de Tweede Kamerverkiezingen.

Terug