SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het rapport is beschouwend van aard en niet een doorrekening zoals vaak wordt gedaan bij onderwerpen als werkgelegenheid en koopkracht. Per onderwerp worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is de maatschappelijke kwestie?
  • Hoe kijken de burgers tegen de kwestie aan?
  • Wat weten we op basis van de wetenschappelijke literatuur over de maatschappelijke kwestie?
  • Wat behelst het lopend beleid?
  • Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven?
  • Hoe verhouden groepen verkiezingsprogramma’s zich tot die handelingsperspectieven?

Het SCP heeft het accent gelegd op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen op hoofdlijnen, niet op een vergelijking van specifieke maatregelen die afzonderlijke partijen bepleiten.

Afbeelding: SCP

Terug