Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

De commissie die in opdracht van de NOvA dertien verkiezingsprogramma’s onderzocht, geven aan dat veel van de maatregelen inspelen op zorgen over immigratie en de angst voor terrorisme en jihadisme. Ook onderwerpen als staatsrechtelijke hervormingen, digitalisering en internationale (handels) verdragen komen aan bod.

Commissievoorzitter professor Wouter Veraart noemt het ‘een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat’. De PVV is met vijf negatieve punten koploper, net als in 2012, als het gaat om maatregelen die in strijd zijn met onder meer de Grondwet. VoorNederland (VNL) scoort op vier punten negatief. SGP heeft twee punten in het rood, waaronder een maatregel om abortus te verbieden, wat volgens de Orde in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Ook de VVD heeft twee negatieve punten. Zo wil de partij onder meer dat mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, het recht verliezen om Nederlander te zijn. Volgens de commissie druist dit plan in tegen het ‘universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten’.

Partijen als PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, Denk en PvdD scoren volgens de Orde beter. Veraart: “We signaleren dat veel partijen werk willen maken van een behoorlijke rechtspleging voor iedereen. Ook doet een aantal partijen concrete voorstellen om discriminatie van kwetsbare groepen te bestrijden. Veel partijen zijn alert waar het de rechtsstaat betreft en begrijpen dat er iets op het spel staat.”

Tabel Rapport Rechtsstaat (p.31)

Terug