Kieskompas is online

Een dag later is ook het Groen Kieskompas live gegaan. Deze stemhulp is op initiatief van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds ontwikkeld door Kieskompas. Er staan dertig stellingen in over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw.

Terug