Nieuwe partijen doen mee op 15 maart

Vrouwen Partij (VP)
Eén van de politieke partijen die zich heeft aangemeld bij de Kiesraad is de Vrouwen Partij. In 2013 werd de partij opgericht door Monique Sparla en Mar de Jong, in het streven naar ‘gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen’.

Rechtdoor

Begin augustus schreven we al over de nieuw opgerichte partij Rechtdoor. Voorman van motorvereniging No Surrender, Henk Kuipers, is lijsttrekker van de partij. Uit monde van een woordvoerder mochten we optekenen dat de partij volledig zelfstandig opereert. Het gedachtegoed van de partij is ‘niet rechts of links, maar rechtdoor’. De partij heeft haar naam vastgelegd bij de Kiesraad.

Kleptocratenpartij
De Vlissingse Robert Geldof trachtte in 2012 al mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar was toen te laat. Bij de aankomende verkiezingen is hij met de Kleptocratenpartij wel verkiesbaar met verkiezingspunten: ‘stop het afschuwelijke bankwezen’ en draai het rookverbod terug.

Sterk.
Vanochtend presenteerde oud-wethouder Jan de Visser zijn partij Sterk., welk een “inhoudelijk alternatief” moet zijn voor de bestaande partijen. De partij richt zich op hervorming van de arbeidsmarkt en op privacy. Daarnaast wil Sterk. een referendum voeren over het juiste zorgstelsel.

Partij voor de Niet-Stemmers

Vandaag maakte strafrechtadvocaat Peter Plasman bij RTL Nieuws bekend zich te kandideren voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen met de ‘Partij voor de Niet-Stemmers’. Plasman heeft naar eigen zeggen zijn partij al aangemeld bij de Kiesraad en is nu zijn kandidatenlijst aan het vormen. De partij zal na verkiezing ‘niet stemmen in het parlement en geen akkoorden sluiten’.

Ondernemerspartij (OP)
In 2015 richtte voormalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman de ondernemerspartij op. De partij richt zich op vijf pijlers: ZZP, MKB, Bouw en Vervoer, Onderwijs en Zorg. Met de verkiezingen van maart doet de partij voor het eerst mee.

Lees in ons partijenoverzicht alles over de politieke partijen die zich gekandideerd hebben voor de verkiezingen van 15 maart. Tot halverwege december kunnen partijen zich officieel aanmelden bij de Kiesraad. Kamerlid Jacques Monasch gaf eerder ook aan te werken aan een nieuwe partij.

Terug