Doorrekenen óf winnen dankzij leken

Al enkele jaren verrichtten het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Plannen uit de programma’s worden getoetst op de effecten op economie en milieu en worden naast de evaluatie van de vorige doorrekening gezet. Afgelopen voorjaar uitten enkele politieke partijen hun afkeur over de berekeningen van het CPB en PBL en gaven aan bij de komende verkiezingen dit mogelijk niet te laten doen door de bureaus.

Het SCP heeft aangegeven geen doorrekening te willen maken, maar drie maatschappelijke kwesties te onderzoeken en programma’s op die punten te toetsen. In de analyse komt het accent te liggen op wetenschappelijke kennis omtrent de volgende drie onderwerpen: toegankelijkheid van de zorg, pensioenveranderingen en sociale veiligheid. In het SCP-nieuwsbericht staat te lezen dat de publicatie in februari 2017 verschijnt.

Foto: stevepb

Terug