CDA presenteert verkiezingsprogramma

Het 49-pagina’s tellende document bespreekt de plannen van de partij in vijf kopjes:

  • Waarden & Traditie
  • Sterke samenleving
  • Familie & Gezin
  • Zorg voor elkaar
  • Eerlijke economie

Vaststellen programma
Het conceptprogramma wordt nu naar de lokale afdelingen gestuurd. Zij kunnen via de provinciale afdelingen amendementen op de tekst indienen. In januari 2017 vindt er een CDA congres plaats. Tijdens dit congres kunnen leden via amendementen voorstellen doen om het verkiezingsprogramma te wijzigen. Over deze amendementen wordt gestemd en tot slot wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Lees alles over de plannen van de partij, de lijsttrekker en de kandidaten op onze dossierpagina.

Foto: EPP Summit

Terug