Samenwerking 50Plus en Dierenpartij?

Volgens Nagel steunen de partijen vaak dezelfde moties in de Tweede Kamer en is het daarom mogelijk om de verbinding aan te gaan. In november neemt de Partij voor de Dieren een besluit over de lijstverbinding. Volgens de NOS was er in 2014 een meerderheid voor een motie in de Kamer die lijstverbindingen moest blokkeren. 50Plus en de Partij voor de Dieren steunden die motie.

Lijstverbindingen, ofwel lijstencombinaties, worden vaker gebruikt door kleinere partijen om zo meer kans te maken op de zogeheten restzetels. Indien de stemmingsuitslag bekend is, wordt er een eerste zetelverdeling gemaakt op basis van hele zetels. Bij deze verdeling blijven er restzetels over, welk worden verdeeld volgens de methode van de grootste gemiddelden. Bij deze procedure worden de zetels achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben. Dit is te berekenen door het aantal stemmen van elke partij te delen door het aantal behaalde volle zetels plus 1.

Foto: 50Plus

Terug