Kiesdrempel ‘tegen versplintering’

In onder meer Duitsland, Zweden en België bestaat een kiesdrempel. In het eerste land bestaan op dit moment vijf partijen in de Bondsdag. In Nederland staan er nu 24 partijen op de kieslijst voor de aankomende verkiezingen volgens Pauw.

In 1956 is in de Nederlandse Kieswet een kiesdrempel van 0,67 procent van de kiesdeler vastgelegd. Verschillende malen zijn er moties en initiatiefwetsvoorstellen ingediend om de kiesdrempel te verhogen, maar hier was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. In Duitsland en België is de kiesdeler vijf procent van de kiesdeler, waardoor partijen dus ten minste vijf procent van het totale aantal stemmen voor zich moeten winnen.

Terug