Prinsjesdagbegrotingen onthullen ‘geheimen’ over TK-verkiezingen

Verhoging wachtgelden
Zoals wordt gesteld in het onderdeel Staten-Generaal van de Rijksbegroting is het gebruikelijk om in het verkiezingsjaar het budget voor wachtgelden te verhogen met 1.500.000 euro. Door de grootschalige wissel van Kamerleden is de verwachting dat er meer aanspraak gemaakt wordt op de wachtgelden. In 2018 zal dit potje nogmaals verhoogd worden, maar dan met 500.000 euro.

Verhoging uitgaven verkiezingen
Vanzelfsprekend zorgen de verkiezingen ervoor dat er ook meer aanspraak moet worden gemaakt op het verkiezingsbudget in de Rijksbegroting. Waar er in 2015 nog 1.342.000 euro begroot stond voor de verkiezingen, is deze post voor 2016, het jaar van de verkiezingsvoorbereiding, op 4.150.000 euro geraamd. Tot en met 2021 wordt gerekend op een jaarlijkse uitgave van 2.350.000 euro.

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de begeleiding van vertrekkende- en nieuwe Kamerleden, het inrichten van werkplekken voor deze nieuwe leden en andere praktische zaken. In de begrotingstoelichting wordt de nadruk gelegd op de organisatie van een ‘Ledenplein’ waar Kamerleden op één plaats al hun praktische zaken kunnen regelen.

Stemfies
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 deed een nieuw fenomeen zich voor; de ‘stemfie’. In het begrotingsonderdeel Binnenlandse Zaken komt Minister Plasterk terug op zijn toezegging om onderzoek te doen naar de wenselijkheid en gevaren van de selfie vanuit het stemhokje. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig stemfies zijn gemaakt en geen signalen zijn van mogelijke stemdwang of omkoping tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De stemfie is daarmee dan ook niet verboden.

Elektronisch stemmen en tellen
Twee weken geleden schreven we al over het voornemen van Minister Blok om Nederlanders in het buitenland, bij wijze van proef, elektronisch te laten stemmen. Uit het begrotingsonderdeel Binnenlandse Zaken valt te herleiden dat het kabinet met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hier over spreekt en parallel daaraan een marktuitvraag heeft staan naar apparatuur om elektronisch te kunnen stemmen en tellen. Dat we in maart al elektronisch gaan stemmen is onwaarschijnlijk , maar er wordt wel actief gekeken naar elektronisch tellen, mochten we al eerder uit monde van Minister Blok vernemen.

Stemmen vanuit het buitenland
Een andere beleidsmaatregel die wordt besproken in de begroting is een wijziging van de kieswet, waardoor permanente registratie mogelijk wordt gemaakt. Dit maakt het mogelijk voor Nederlanders in het buitenland om zich eenmaal te registreren in plaats van afzonderlijk bij alle verkiezingen.

Terug