CDA1000 doet 15 voorstellen voor verkiezingsprogramma

De discussierondes waren verdeeld over 5 thema’s: Eerlijke economie, Familie en gezin, Sterke samenleving, Waarden en traditie en Zorg voor elkaar. Per thema kwam er een top drie uit de bus. Een opvallende uitkomst van CDA1000 is de roep om één Minister voor Familie en Gezin.

De oplossingen die de leden formuleren gebruikt penvoerder van het programma Wopke Hoekstra als input voor het verkiezingsprogramma. Het CDA hoopt dat haar leden zich op deze manier beter herkennen in het verkiezingsprogramma en dat er tijdens het congres minder wijzigingsvoorstellen worden ingediend.

In januari 2017 vindt er een CDA congres plaats. Tijdens dit congres kunnen leden via amendementen voorstellen doen om het verkiezingsprogramma te wijzigen. Over deze amendementen wordt gestemd en tot slot wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Lees meer over de procedure rondom het vormen van het verkiezingsprogramma in ons CDA-dossier.

Terug