Kamer debatteert over procedure verkiezingen

Minister Blok ontving ook verscheidene vragen van de aanwezige Kamerleden aangaande de mogelijkheden om elektronisch te kunnen stemmen. Omwille van financiële en technische redenen zal dit voorlopig niet mogelijk worden voor alle Nederlanders stelde de bewindsman. Wel kunnen Nederlanders in het buitenland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart mogelijk online hun stem uitbrengen.

In de week van zeven december zal de overheid een proef met online stemmen uitvoeren. Tijdens deze proef zullen een aantal, in het buitenland verblijvende, Nederlanders en een groep hackers de site testen. Blok zegde toe eind september met een brief te komen waarin meer informatie over de proef wordt vermeld.

Een derde onderwerp dat ter sprake kwam tijdens het algemeen overleg waren de mogelijkheden om met stemcomputers te tellen tijdens verkiezingen. Afhankelijk van de uitkomsten van een marktuitvraag zal Blok een wetsvoorstel indienen om het gebruik hiervan mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de stemmen sneller en nauwkeuriger geteld worden, maar vindt de stemming nadrukkelijk niet online plaats.

Foto: BNA

Terug