‘Tijd voor een minderheidskabinet’

De auteurs verwachten dat Nederland een ongekend gecompliceerde coalitievorming te wachten staat als gevolg van politieke versnippering en beweeglijk stemgedrag van kiezers (volatiliteit). Om goed in te spelen op deze ontwikkelingen is het nodig om een echt minderheidskabinet te vormen. Dit zorgt volgens De Lange en Tanja ervoor dat de herkenbaarheid voor de kiezer groter wordt. Doordat een dergelijk kabinet moet samenwerken met andere partijen om een meerderheid te krijgen, komt het ook meer tegemoet aan de politieke voorkeuren van meerdere groepen kiezers. Daarnaast is het met een minderheidskabinet makkelijker om op nieuwe politieke ontwikkelingen in te spelen.

De auteurs wijzen erop dat de Kamer de sleutel in handen heeft om een dergelijk kabinet te realiseren, aangezien zij nu zelf de informateur benoemt. Ook adviseren ze politieke partijen om stembusakkoorden te sluiten. Bij een stembusakkoord geven politieke partijen vooraf aan met welke partijen ze bij voorkeur willen samenwerken. Zo kan de kiezer zijn voorkeur voor een coalitie aangeven.

Terug