Input voor verkiezingsprogramma’s: ambtelijke beleidskeuzes voor duurzame groei

De beleidsvoorstellen hebben een centraal thema: duurzame groei. Dit is uitgewerkt voor uiteenlopende onderwerpen: van arbeidsmarkt tot mobiliteit, van de energievoorziening tot fiscaliteit, van onderwijs tot de woningmarkt en van circulaire economie tot vernieuwing in de zorg.

Het 111 pagina’s tellende rapport somt ook de te verwachte effecten en budgettaire impact van de beleidsvoorstellen op.

Het huidige kabinet reageert inhoudelijk niet op de voorstellen.

Foto: EPPA

Terug