Tweede Kamer stemt tegen experimenten met het stembiljet

Eén van de voorstellen was dat als een kiezer op het nieuwe stembiljet geen kandidaatsnummer inkleurde, de stem op de partij automatisch naar de lijsttrekker zou gaan. Ook zouden de logo’s van de partijen op het stembiljet komen te staan. De namen van de kandidaten zouden juist worden weggelaten. Kiezers zouden hun voorkeurskandidaat kunnen opzoeken op een poster die in het stemhokje hangt. De Kiesraad steunde de experimenteervoorstellen.

Het wetsvoorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen de PvdA, SP, D66, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS stemden voor.

 

Terug