Snelle coalitievorming door minderheidskabinet of stembusakkoord

Opvallend is dat de Rob concludeert dat het aantal partijen in de Tweede Kamer in de laatste dertig jaar redelijk stabiel is. Het verhogen van de kiesdrempel vormt daarom geen oplossing om versnippering tegen te gaan. De kern van het probleem is dat het aantal grote partijen afneemt en het aantal middelgrote partijen toeneemt. Een coalitie vormen met veel partijen is een opgave.

Minderheidskabinet
Scandinavische landen hebben veel ervaring met minderheidskabinetten. Per onderwerp wordt er naar een meerderheid gezocht. Het werken met flexibele meerderheden is dus radicaal anders dan de laatste Nederlandse ervaring met een minderheidskabinet, de gedoogconstructie van Rutte I. Deze Scandinavische minderheidskabinetten zijn niet per definitie instabieler dan meerderheidskabinetten. Er is één substantieel verschil: deze landen kennen geen Eerste Kamer. Een belangrijke speler, zo heeft kabinet Rutte II ondervonden.

De voordelen van een minderheidskabinet zijn groot: een snelle coalitievorming en een ideologisch herkenbaar kabinet.

Stembusakkoord
Ook met stembusakkoorden bestaat er in Nederland geen traditie. Een stembusakkoord betekent dat partijen al vóór de verkiezingen bekend maken met welke andere partijen ze een kabinet willen vormen. De invloed van kiezers neemt hierdoor toe. Als de partijen niet voldoende stemmen krijgen, is heronderhandeling natuurlijk noodzakelijk.

Terug