NRC: ‘deze week verschijnt advies Studiegroep Begrotingsruimte’

Onlangs lekte via de Volkskrant al de Ombuigingslijst uit, een document met bezuinigingsvoorstellen van fiscale aard. In het rapport dat deze week verschijnt staan ambtelijke adviezen ‘om het volgende kabinet in staat te stellen een goede afweging te maken over het te voeren begrotingsbeleid na 2016’. Volgens NRC betekent dit dat de studiegroep concrete adviezen geeft over de financiële ruimte voor de volgende coalitie.

Volgens de NRC adviseert de Studiegroep waarschijnlijk over (verdere) hervorming van het pensioenstelsel, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de (lokale) belastingen.

Terug