Ancilla van de Leest lijsttrekker Piratenpartij

Van de Leest (30) werkte in het verleden onder meer voor Bits of Freedom en geniet enige bekendheid door optredens in De Slimste Mens en Expeditie Robinson. Daarnaast stond ze enkele malen als model in de Playboy.

Van de Leest: “Met deze uitverkiezing heb ik mandaat gekregen om het piratengedachtegoed de komende 4 jaar uit te dragen’, aldus Van de Leest. ‘Ik ben heel trots op het vertrouwen dat ik met deze uitverkiezing heb gekregen van de leden. De maatschappelijke veranderingen waar de Piratenpartij zich al 10 jaar mee bezig houdt, zijn nu opeens zeer urgent geworden. Zelfs in Den Haag. Het is nu aan mij om een brede beweging een gezicht te geven. We gaan met alle Piraten samen zorgen dat burgerrechten ook gewaarborgd blijven in de digitale samenleving.”

De Piratenpartij werkt de deze zomer aan een kieslijst en een verkiezingsprogramma. De partij haalde nog nooit een zetel in de Kamer. De partij haalde in 2012 ruim 30.000 stemmen, terwijl de kiesdeler op 62.829 lag.  Op dit moment staat de Piratenpartij op nul zetels in de peilingen.

Terug