‘Laat verkiezingsprogramma’s ook doorrekenen door SCP en PBL’

Volgens Tweede Kamerlid Bruins richt het CPB zich te sterk op de economische gevolgen van de plannen in het verkiezingsprogramma: “We moeten daarom naar een situatie dat het bruto binnenlands product één van de factoren is en niet dé wegingsfactor, zoals nu.” Onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, de opvang van vluchtelingen, de kwaliteit van zorg en schone energie worden buiten beschouwing gelaten. Het SCP en PBL besteden juist aandacht aan deze onderwerpen. Politici kunnen vervolgens betere keuzes voor de begroting maken.

Terug