Kamer stemt over permanent kiesregister voor Nederlanders in het buitenland

Naast het wetsvoorstel zelf wordt op 28 juni ook over een voorstel van PVV-Kamerlid Bosma gestemd. Bosma stelt voor het maximumaantal personen op  de kieslijst bij Tweede Kamerverkiezingen voor alle politieke partijen te verhogen naar 80. Het huidige kieswet stelt namelijk dat partijen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen minder dan zestien zetels behaalden, maximaal 50 kandidaten op de lijst mogen plaatsen.

Minister Plasterk heeft de Kiesraad (link 3) om advies gevraagd met betrekking tot het voorstel van Bosma. De Kiesraad geeft in een reactie op het voorstel aan de wijziging zoals voorgesteld door Bosma niet nodig te vinden. De huidige Kieswet biedt ‘partijen voldoende mogelijkheden om genoeg personen kandidaat te stellen om uitputting van de kandidatenlijst te voorkomen’.

Terug