Geen nieuwe fracties meer na verkiezingen

In plaats van fracties gaan de afgesplitste leden formeel groepen heten. Groepen hebben geen recht  op de financiële voorzieningen ‘zetelbedrag’ en ‘fractievoorzitterstoelage’. Wel ontvangen de Kamerleden uit een groep de individuele vergoeding van een Kamerlid. Bovendien stelt de werkgroep voor dat de spreektijden van de groepen gehalveerd worden ten opzichte van fracties van dezelfde omvang.

Kamerlid Henk Krol van 50PLUS vindt het voorstel nog niet ver genoeg gaan. Hij pleit in De Telegraaf voor het verlies van de Kamerzetel als gevolg van het verlies van het partijlidmaatschap. Volgens Krol hoort een Kamerzetel partijgebonden te zijn.

Het Presidium van de Tweede Kamer gaat nog voor de zomer bepalen hoe de behandeling van het rapport zal plaatsvinden.

Mocht het Presidium besluiten om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen, dan dient het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gewijzigd te worden.

De werkgroep stelt voor de wijzigingen na de volgende Tweede Kamerverkiezingen in te laten gaan.

Terug