Kandidatenlijsten: diversiteit in opleidingsniveau?

In het AD van 11 juni pleit de hoogleraar voor meer laagopgeleiden in de Tweede Kamer. In de huidige Tweede Kamer zijn er maar 5 Kamerleden zonder opleiding op hbo of universitair niveau. Hierdoor is de Kamer geen afspiegeling van de bevolking.

Het CDA, de PvdA en de SP gaan er volgens de krant op letten dat de kandidatenlijst ook in deze categorie representatief is. SP-partijvoorzitter Ron Meyer wil ‘zowel de buschauffeur als de huisarts’ vertegenwoordigen.

VVD en D66 zijn geen voorstanders van dit idee. De VVD kijkt niet naar het opleidingsniveau bij het samenstelling van de kandidatenlijst. Volgens het AD gaat D66-lijsttrekker Alexander Pechtold niet ‘geforceerd’ op zoek naar lageropgeleiden.

Terug