Tweede Kamer buigt zich over verkiezingsproces

Uit het debat blijkt dat nog veel Kamerleden kritisch zijn over het voorstel. SP-Kamerlid Van Raak en PvdA-Kamerlid Fokke willen dat de industrie eerst de nodige apparatuur ontwikkelt. Deze is op dit moment nog niet beschikbaar. Kamerlid Bosma van de PVV vreest dat de kosten voor de landelijk invoering te hoog zijn. Verder is D66-Kamerlid Koşer Kaya bezorgd dat het stemgeheim in gevaar komt door het inzetten van stemprinters.

De Kamer stemt op 31 mei over het initiatiefwetsvoorstel en de ingediende moties.

Terug