Deskundigen vóór invoering elektronisch tellen

Volgens de adviesgroep is ‘de stemprinter een veel complexer systeem waar meer risico’s aan kleven’. Bovendien vereist de stemprinter ook de invoering van een nieuw stembiljet dat elektronisch geteld kan worden.

Zowel stemprinter als stemteller wordt gebruik in een stemlokaal. Een stemprinter stelt de kiezer in staat om een keuze te maken uit partijen en kandidaten, de keuze te bevestigen en een papieren stembiljet te printen. De stemteller is vervolgens in staat het papieren stembiljet te verwerken. Eerst wordt het biljet gescand en dan geteld. Uiteindelijk genereert de stemteller het uiteindelijke resultaat.

De Kiesraad heeft een artikel geschreven over de aanbevelingen van de deskundigengroep.

Terug