Meer inspraak voor leden bij het CDA

Het CDA gooit het deze keer over een andere boeg. Geen vuistdik verkiezingsprogramma meer, maar een algemeen visiedocument. Het nieuwe programma moet  compacter worden dan voorheen. Het CDA stelt dat in de praktijk verkiezingsprogramma’s steeds sneller achterhaald raken door de actualiteit. Daarom kiest het CDA voor een programma op hoofdlijnen. Deze zijn bepaald en gedragen door een grote groep leden, de zgn. “CDA 1000”. De CDA 1000 gaat over vijf brede maatschappelijke vraagstukken: (1) waarden & traditie; (2) sterke samenleving; (3) familie & gezien; (4) eerlijke economie; en (5) zorg.

Het is voor het eerst dat het CDA op deze schaal leden betrekt bij de ontwikkelfase van het verkiezingsprogramma. Het uitgangspunt is dat CDA-leden van alle lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd. Elke afdeling kan twee tot vier leden afvaardigen, afhankelijk van de grootte van de afdeling, naar de CDA 1000. Het idee voor een CDA 1000 is geïnspireerd door de G1000. Dit is oorspronkelijk een “burgertop”: een (groeps)bijeenkomst van een grote groep burgers die richtinggevende uitspraken doen over belangrijke zaken voor de gemeenschap. Ook mensen die niet actief zijn in de politiek of zich niet goed vertegenwoordigd voelen hebben inspraak in dergelijke fora. De bijeenkomst van de CDA 1000 vindt plaats op zaterdag 10 september 2016 in de Kromhouthal te Amsterdam.

Lees hier meer over de CDA-leden dag.

Terug