VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een liberale partij die is opgericht in 1948. Met 41 zetels bij de Tweede Kamerverkiezing in 2012 vestigde de VVD een record: de partij behaalde nog nooit zo veel zetels. Na een snelle kabinetsformatie met de PvdA werd het huidige kabinet Rutte II beëdigd. Mark Rutte is partijleider van de VVD en Christianne van der Wal-Zeggelink is de partijvoorzitter.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 33 zetels

Terug
Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterUri RosenthalOud-minister Buitenlandse Zaken
Klaas DijkhofFractievoorzitter Tweede Kamer
Bas van 't WoutVicefractievoorzitter Tweede Kamerfractie
Stephanie ter BorgPartijdirecteur
Eelco HeinenHoofd beleid Tweede Kamer

Totaal aantal stemmen op de VVD in 2017: 2.238.351
Percentage: 21,3%
Zetelaantal in de Tweede Kamer destijds: 33

Als aftrap van de campagne en als opzet voor het verkiezingsprogramma, heeft Klaas Dijkhoff in april 2019 een discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’ geschreven. Er waren speciaal georganiseerde bijeenkomsten om mee te praten over onderwerpen zoals de gevolgen van de vrijheid van het onderwijs, directere invloed voor Nederlanders op politieke besluitvorming en illegale migranten weren. Verder zijn leden van de VVD tijdens het najaarscongres in november 2019 in Lagerhuis-opstelling in discussie gegaan over door leden geschreven essays.

Deze essays, over zeer uiteenlopende maar prikkelende onderwerpen, dienen als (verdere) input richting het nieuwe verkiezingsprogramma. Het streven van de VVD is om nog voor het zomerreces of kort daarna het concept-verkiezingsprogramma te publiceren. Mogelijk valt dit samen met het voorjaarscongres op 6 juni 2020. Hierna worden de lokale netwerken en de thematische netwerken in de gelegenheid gesteld amendementen in te dienen. Na een stemming over de toegelichte amendementen, zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering in medio november 2020. Tijdens diezelfde ledenvergadering zal er ook gestemd worden over de lijsttrekker, die het hoofdbestuur in september 2020 bekendmaakt.

Bijeenkomsten verkiezingsprogrammacommissie: 

20 januari – Veiligheid
19 februari – Vrijheid & Internationaal
4 maart – Migratie en Integratie
16 maart – Cultuur, Media & Emancipatie
25 maart – Middeninkomens & Sociale Zekerheid
1 april – Democratie & Inspraak
20 april – Onderwijs
20 mei – Klimaat & Mobiliteit
27 mei – Zorg, Gezondheid & Sport

Voorjaarscongres: 13 juni 2020 (geannuleerd)

Publicatie conceptverkiezingsprogramma: 6 november 2020

Het conceptverkiezingsprogramma kunt u lezen via deze link.

Najaarscongres (vaststelling verkiezingsprogramma) : 28 november 2020

De lijsttrekker voor de VVD is nog niet bekend.

De conceptadvieslijst Kamerleden zal op 1 december 2020 gepubliceerd worden. De definitieve advieslijst Kamerleden zal op 4 januari 2021 bekend worden gemaakt.

Volg VVD op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color snapchat-color