VVD

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een liberale partij die is opgericht in 1948. Met 41 zetels bij de Tweede Kamerverkiezing in 2012 vestigde de VVD een record: de partij behaalde nog nooit zo veel zetels. Na een snelle kabinetsformatie met de PvdA werd het huidige kabinet Rutte II beëdigd. Het ledenaantal van de VVD kent een dalende trend. In 2012, tijdens de vorige verkiezingen, waren er ruim 38.000 VVD’ers. Op dit moment zijn dat er 10.000 minder. Mark Rutte is partijleider van de VVD en Henry Keizer is de partijvoorzitter.

Terug

Presentatie programma
Op vrijdag 7 oktober maakte de partij haar concept-verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’ bekend. Het definitieve programma is te lezen in verschillende versies:

Congres en vaststelling verkiezingsprogramma
De commissie had zich ten doel gesteld het concept-verkiezingsprogramma in augustus 2016 af te hebben. Op 7 oktober presenteerde de commissie vervolgens het programma. Tijdens het najaarscongres op 19 november werd er gestemd over het programma en eventuele wijzigingsvoorstellen van thematische netwerken, lokale en regionale afdelingen. Daarna is het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Op 9 december presenteerde partijvoorzitter Henry Keijzer het definitieve programma.

De programmacommissie
Op 20 september 2015 maakte het VVD partijbestuur de samenstelling van de programmacommissie bekend. Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn zit de commissie voor, net als in 2010 en 2012. De commissie bestaat uit vier werkgroepen:
– economie; en
– gezondheid en ontwikkeling; en
– omgeving; en
– overheid.

De programmacommissie werd geadviseerd door de partijvoorzitter (Henry Keizer), partijleider (Mark Rutte), fractievoorzitter van de Tweede Kamer (Halbe Zijlstra), fractievoorzitter van de Eerste Kamer (Annemarie Jorritsma) en vicefractievoorzitter van de Tweede Kamer (Tamara van Ark).

Zie hier de samenstelling van de commissie.

Inbreng leden en derden
De programmacommissie heeft drie bijeenkomsten georganiseerd om input te verzamelen. Zowel VVD-leden als niet-leden waren welkom in Eindhoven, Zwolle en Breukelen.

Beginselverklaring
Op 15 november 2008 heeft de VVD haar beginselverklaring vastgesteld. In dit document staat haar missie en visie. Er wordt onder meer uitgelegd wat vrijheid en verantwoordelijkheid voor de VVD betekent en hoe de VVD de rol van de vrije markteconomie en de staat ziet.

Het verkiezingsprogramma bevat een vertaling van deze visie naar concrete voorstellen.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma genaamd ‘Zeker Nederland’ is tijdens het verkiezingscongres van 19 november 2016 definitief vastgesteld. Lees deze hier. Voor een samenvatting of meer achtergrondinformatie kunt u navigeren naar het bovenstaande kopje ‘Verkiezingsprogramma

De verkiezingsprogrammacommissie
Secretaris Kartinie Martowirono
Email: verkiezingsprogramma@vvd.nl

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterJan Anthonie BruijnSenator en hoogleraar immunopathologie
Ina AdemaBurgemeester gemeente Veghel
Hein van Asseldonk Vice-voorzitter bij de VO-Raad
Esther Berden Senior manager corporate affairs bij Celgene, voormalig beleidsmedewerker VWS Tweede Kamerfractie
Ingrid de Bondt Voormalig gedeputeerde Zuid-Holland en voormalig wethouder Utrecht
Dimitri Gilissen Politiek assistent minister Van der Steur,
VVD-fractievoorzitter in gemeenteraad Utrecht
Eelco Heinen Politiek secretaris Tweede Kamerfractie
Karina Kuperus Partner KPMG Plexus
Agnita Mur Lid College van Bestuur Hogeschool Leiden
Robert Reibestein Lid Raad van de Commissarissen ING
Boudewijn Revis Wethouder Den Haag
Dick Sluimers Lid Raad van Commissarissen AkzoNobel, voormalig voorzitter Raad van Bestuur APG Groep
Maarten Smit Lid Kabinet Vice-President
Timmermans bij Europese Commissie, voormalig politiek secretaris VVD Tweede Kamerfractie
Ben Swagerman Senator en Senior Vice President KLM Security Service
Christianne van der Wal Wethouder gemeente Harderwijk
Frans Weekers Waarnemend burgemeester Beek, voormalig staatssecretaris van Financiën
Rolinde Weide Directeur stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen, voormalig politiek assistent minister van Infrastructuur en Milieu
SecretarisKartinie MartowironoHoofd Strategie VVD Partijbureau

Mark Rutte VVD Op zaterdag 1 oktober maakte het hoofdbestuur van de VVD bekend dat Mark Rutte de lijsttrekker is voor de partij bij Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Op 26 augustus droeg het bestuur Rutte al voor, maar tot 1 oktober konden tegenkandidaten zich nog melden.

Mark Rutte
Mark Rutte (Den Haag, 14 februari 1967) voltooide in 1992 zijn studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studietijd was hij onder andere voorzitter jongerenbeweging van de VVD, de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (VVD). Na zijn studie werkte Rutte bij op de afdeling personeelszaken van multinational Unilever. In 2002 maakte hij de overstap naar het openbaar bestuur, toen hij staatssecretaris werd van Sociale Zaken. Opvolgend werd Rutte staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2006 maakte hij op langere basis de overstap naar de Tweede Kamer, waar hij fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD werd. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 behaalde de partij een grote zetelwinst en trad Rutte aan als minister-president van kabinet Rutte I. Na de val van het kabinet bleef hij lijsttrekker en werd opnieuw minister-president. Mark Rutte heeft geen geregistreerde partner of kinderen.

Tot 31 mei 2016 konden kandidaten voor de kandidatenlijst aangemeld worden. Deze kandidaten kunnen worden voorgedragen door de VVD-regio’s, de VVD-netwerken of door de VVD Permanente Scoutingscommissie. Vervolgens vinden er gesprekken plaats met de VVD Permanente Scoutingcommissie. Het VVD Hoofdbestuur publiceerde op 11 november haar advies-kandidatenlijst. Vervolgens vond er een ledenraadpleging plaats. De opkomst voor de raadpleging was 15% en kwam daarmee niet aan de 50% + 1 waarmee de raadpleging bindend is. Het Landelijk Bestuursoverleg (LBO) heeft vervolgens op 6 december de concept-kandidatenlijst als definitief vastgesteld.

De kandidatenlijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Mark RutteHuidig Minister-president
2Jeanine Hennis-PlasschaertHuidig Minister van Defensie
3Halbe ZijlstraHuidig fractievoorzitter
4Tamara van ArkHuidig Kamerlid
5Klaas DijkhoffHuidig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
6Sander DekkerHuidig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7Barbara VisserHuidig Kamerlid
8Mark HarbersHuidig Kamerlid
9Han ten BroekeHuidig Kamerlid
10Malik AzmaniHuidig Kamerlid
11Dennis Wiersma
12Helma LoddersHuidig Kamerlid
13Bas van ’t WoutHuidig Kamerlid
14Bente Becker
15Pieter DuisenbergHuidig Kamerlid
16Sophie Hermans
17Anne MulderHuidig Kamerlid
18Aukje de VriesHuidig Kamerlid
19Dilan Yesilgöz-Zegerius
20Arno RutteHuidig Kamerlid
21Ockje TellegenHuidig Kamerlid
22Daniel Koerhuis
23Erik ZiengsHuidig Kamerlid
24André BosmanHuidig Kamerlid
25Albert van den Bosch
26Zohair el Yassini
27Remco DijkstraHuidig Kamerlid
28Martin Wörsdörfer
29Arne Weverling
30Chantal Nijkerken-de Haan
31Sjoerd PottersHuidig Kamerlid
32Foort van OostenHuidig Kamerlid
33Sven Koopmans
34Jan Middendorp
35Roald van der LindeHuidig Kamerlid
36Joost van Keulen
37Antoinette Laan-Geselschap
38Judith Tielen
39Hayke VeldmanHuidig Kamerlid
40Rudmer HeeremaHuidig Kamerlid
41Wybren van Haga
42Leendert de LangeHuidig Kamerlid
43Tobias van Gent
44Jeroen de Veth
45Jeroen Van WijngaardenHuidig Kamerlid
46Thierry Aartsen
47Kelly Regterschot
48Bart Smals
49Mirjam Pauwels-Paauw
50Martijn Bolkestein
51Mark Snoeren
52Jacco Heemskerk
53Wendelien Tönjann-Levert
54Robert van Rijn
55Jan de Reus
56Rosemarijn Dral
57Irene Korting
58Kathy Arends-Drijver
59Krijn Lock
60Falco Hoekstra
61André van Schie
62Erik Struijlaart
63Tanja Haseloop
64Barry Jacobs
65Jenny Elbertsen
66Saskia van Dijk
67Jasper Mos
68Linda Böcker
69Roeland de Rijk
70Yvonne Welter
71Nick Derks
72Miranda Joziasse
73Harry Bevers
74Anja Prins
75Hennie Huisman-Peelen
76Laurine Bonnewits
77Dylan Lochtenberg
78Crys Larson
79Frederik Zevenbergen
80Maarten van der Weijden


VVD-politici die hebben aangegeven niet terug te keren zijn:

NaamFunctieOverige informatie
Anne-Wil LucasPortefeuillehouder Beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs, Leven lang leren, Aansluiting Onderwijs / Arbeidsmarkt
Anouchka van MiltenburgPortefeuillehouder Emancipatiebeleid, Algemene wet gelijke behandeling, Wet Arbeid en zorg
Anouska Schut-WelkzijnPortefeuillehouder Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen (ex Wajong), Fraude en handhaving (ex bijstand), Grensarbeiders, Export, Uitkeringen, AOW, SUWI (inclusief ZBO’s), Arbeidsinspectie, Arbeidsmarktbeleid in de zorg, Opleidingen en beroepen, Europese aangelegenheden
Ard van der SteurMinister van Veiligheid en JustitieNog niet uitgesproken over mogelijke terugkeer in nieuw kabinet
Betty de BoerPortefeuillehouder Spoorwegen en Openbaar vervoer, Waterinfrastructuur en havens, Zee- en binnenvaart
Brigitte van der BurgPortefeuillehouder Ministerie van AZ, Koninklijk Huis, Kabinet der Koning, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Jeugdcriminaliteit
Daniël van der ReeKamerlid sinds september 2016.
Edith SchippersMinister van Volksgezondheid, Welzijn en SportSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit
Fred TeevenPortefeuillehouder Buitenlandse Handel en Defensie PersoneelSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit.
Halbe ZijlstraFractievoorzitter VVD Tweede KamerStaat op de kandidatenlijst, maar wil niet in de Kamer zitting nemen. Wenst bewindspersoon te worden.
Helma NeppérusPortefeuillehouder Commissie Werkwijze, Raming Kamer
Henk KampMinister van Economische Zaken
Ingrid de CaluwéPortefeuillehouder (Hervorming) Rijksdienst, Organisatie overheid, Overheid en ICT, Rijksvastgoed inclusief Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf, Normering topinkomens (semi-)publieke sector, Ambtenarenzaken en arbeidsvoorwaarden collectieve sector, Adviesstelsel (inclusief Kaderwet Adviescolleges), Basisregistratie Personen (BRP), BZK Paspoorten
Joost TavernePortefeuillehouder Staatsrecht, Grondwet, Hoge Colleges van Staat, Kieswet, Financiering politieke partijen, Vrijheid van Meningsuiting, Internationale verdragen, Ontwikkelingssamenwerking
Karin StrausPortefeuillehouder Lerarenbeleid, Voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs
Melanie Schultz van HaegenMinister van Infrastructuur en Milieu
Michiel van VeenPortefeuillehouder Oorlogsgetroffenen, WUV, Topsectoren, Industrie, Technologie en Innovatie, Vestigingsklimaat/concurrentiepositie, Regionaal beleid (structuurfonds- en cohesiebeleid), Macro economisch, Cultuur
Perjan MoorsPortefeuillehouder Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Arbeidsomstandigheden
Remco BosmaPortefeuillehouder Telecom, Post, Biotech, Glastuinbouw
Ronald VuijkPortefeuillehouder Defensie algemeen, MIVD, Defensie Materieel incl. JSF
Stef BlokMinister voor Wonen en Rijksdienst
Ton EliasPortefeuillehouder Parlementaire enquêtecommissie Fyra, Mediabeleid, Luchtvaart, luchthavens
Ybeltje BerckmoesPortefeuillehouder Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Volg VVD op sociale media:

facebook-colortwitter-color
instagram-colorsnapchat-color