PvdA

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een sociaaldemocratische partij en is opgericht in 1946. De partij heeft deelgenomen aan dertien kabinetten en heeft vier minister-presidenten geleverd: Wim Schermerhorn, Willem Drees, Joop den Uyl en Wim Kok. Op dit moment vormt de PvdA samen met de VVD de regering. De PvdA verkreeg bij de afgelopen verkiezingen in 2012 38 zetels, 3 zetels minder dan de VVD. De PvdA telt ongeveer 46.000 leden en is de één na grootste partij van Nederland. Lodewijk Asscher is politiek leider en Hans Spekman is partijvoorzitter.

Terug

Presentatie verkiezingsprogramma
Maandagavond 24 oktober presenteerde de Partij van de Arbeid haar concept verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. In het 63-pagina’s tellende document worden in 11 kopjes de plannen van de sociaal democraten uiteengezet.

Lees het volledige concept-verkiezingsprogramma hier. Een samenvatting van het programma is hier te vinden.

Vaststelling verkiezingsprogramma
Tijdens het congres op 14 en 15 januari 2017 hebben de leden van de PvdA het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Beginselmanifest en resoluties
De idealen van de sociaal-democratie zijn vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. De PvdA heeft in 2005 haar beginselmanifest vastgesteld waarin deze idealen in de brede zin worden gekoppeld aan de werkelijkheid. Het recht op een fatsoenlijk bestaan staat hierin centraal.

De PvdA stelt regelmatig resoluties vast. In deze resoluties wordt de PvdA-visie op een actueel onderwerp uitgewerkt en worden concrete voorstellen gedaan. In de afgelopen jaren heeft de PvdA de resoluties Van Waarde en De bakens verzetten vastgesteld. Deze resoluties dienen ook als input voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Hetzelfde geldt voor het rapport Politiek van waarde.

De programmacommissie
Het PvdA-partijbestuur heeft op 18 september 2015 een programmacommissie ingesteld voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. De commissie werd geleid door Wim Meijer (76), voormalig commissaris van de Koningin in Drenthe, fractievoorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie en staatssecretaris Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De overige leden van de commissie zijn vooral PvdA-politici en medewerkers op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Inbreng leden en derden
De programmacommissie is in september 2015 van start gegaan en heeft daardoor de tijd gehad om met PvdA-leden, PvdA-netwerken en met maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Bovendien waren burgers en organisaties in de gelegenheid om de de commissie te benaderen.

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie 
VoorzitterWim Meijer Voormalig staatssecretaris, voormalig Commissaris van de Koningin van Drenthe en voormalig Tweede Kamerfractievoorzitter
Bas van Drooge Lid van de commissie Melkert, directeur van een reïntegratiebedrijf
Adri Duivesteijn  Voormalig Eerste - en Tweede Kamerlid
Jet Grimbergen Bestuurder FNV Industrie
Menno Hurenkamp  Werkzaam bij de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, en hoofdredacteur “Socialisme en Democratie”
Kirsten Meijer Internationaal Secretaris van de PvdA
Marinka Mulder PvdA-fractievoorzitter in Culemborg
Adviserend lid van de commissieHenk Nijboer Financieel woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie
Wanda Ottens Lid van Provinciale Staten in Friesland namens de PvdA
Diederik Samsom Politiek Leider / voorzitter Tweede Kamerfractie PvdA
Jan Smeets Directeur popfestival Pinkpop
Hans Spekman Partijvoorzitter en voormalig PvdA-Tweede Kamerlid
Saskia J. Stuiveling Voormalig president van de Algemene Rekenkamer, voormalig staatssecretaris
Yasin Torunoglu Wethouder in Eindhoven
Nelleke Vedelaar Wethouder in Zwolle
Afgevaardigd namens de Jonge Socialisten Naomi Woltring Ambtelijk secretaris Banning Vereniging
Jan van Zijl Voorzitter van de MBO-raad, voormalig Tweede Kamerlid
Politiek adviseur Tweede KamerfractieLianne Raap
CampagnemanagerPieter Paul Slikker Fractielid PvdA Den Bosch
OndersteuningHubert Schakenbos  Voormalig Secretaris van de Commissie Melkert
SecretarisChristiaan Winkel Beleidsmedewerker Wonen van de PvdA Tweede Kamerfractie

Op vrijdag 9 december maakte het partijbestuur van de PvdA bekend dat vice-premier Lodewijk Asscher 54% van de stemmen behaalde in de ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap. Toenmalig fractievoorzitter en enig concurrent Diederik Samsom stapte vervolgens op. Op het partijcongres van 14 en 15 januari 2017 is de positie van Asscher als lijsttrekker bekrachtigd.

Lodewijk Asscher
Lodewijk Asscher (Amsterdam, 27 januari 1974) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde vervolgens in 2002. In datzelfde jaar werd Asscher lid van de Amsterdamse gemeenteraad. In 2006 maakte hij de overstap naar het wethouderschap in de hoofdstad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was Asscher namens de PvdA lijsttrekker in Amsterdam. In maart 2010 werd hij vervolgens waarnemend burgemeester, na het aftreden van Job Cohen. Op 5 november 2012 werd Lodewijk Asscher aangesteld als vice-premier en minister van sociale zaken en werkgelegenheid in kabinet Rutte II.

De PvdA adviescommissie kandidaatstelling heeft een profielschets geschreven voor de functie van Tweede Kamerlid. In dit document staan onder meer twaalf competenties beschreven waaraan potentiële Kamerleden moeten voldoen. Enkele competenties zijn: sociaaldemocratische waarden vertalen in politiek handelen, afdwingen van gezag door kennis van zaken, aanspreken van een breed publiek via de media en onderhouden van een relatie met de leden van de PvdA.

Tot maandag 12 september 2016 konden geïnteresseerden zich opgeven voor de kandidatenlijst. De sollicitatie diende een motivatiebrief, cv, drie referenties, een opiniërend artikel, een pasfoto en 100 handtekeningen van PvdA-leden te bevatten. De PvdA adviescommissie kandidaatstelling besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken.

De conceptkandidatenlijst is op donderdag 22 december bekend gemaakt. De definitieve lijst is op het congres van zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 vastgesteld.

De kandidatenlijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Lodewijk AsscherHuidig vicepremier, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en fractievoorzitter in de Tweede Kamer
2Khadija AribVoorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
3Jeroen DijsselbloemHuidig minister van Financiën
4Sharon DijksmaHuidig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
5Gijs van Dijk
6Attje KuikenHuidig Kamerlid
7Henk NijboerHuidig Kamerlid
8Kirsten van den Hul
9William Moorlag
10Lilianne PloumenHuidig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
11John KerstensHuidig Kamerlid
12Joke de Kock
13Ahmed MarcouchHuidig Kamerlid
14Marith VolpHuidig Kamerlid
15Richard Moti
16Keklik YücelHuidig Kamerlid
17Michiel ServaesHuidig Kamerlid
18Emine Bozkurt
19Ilco van der Linde
20Christa Oosterbaan
21Mohammed MohandisHuidig Kamerlid
22Loes YpmaHuidig Kamerlid
23Jeroen RecourtHuidig Kamerlid
24Marit MaijHuidig Kamerlid
25Martijn de Kort
26Reshma Roopram
27Duco HooglandHuidig Kamerlid
28Giselle Schellekens
29Albert de VriesHuidig Kamerlid
30Mirthe Biemans
31Harm BrouwerHuidig Kamerlid
32Mei Li VosHuidig Kamerlid
33Joost Reinaerts
34Bouchra Dibi
35Bas van Drooge
36Amma AsanteHuidig Kamerlid
37Emre ÜnverHuidig Kamerlid
38Joyce VermueHuidig Kamerlid
39Tjeerd van DekkenHuidig Kamerlid
40Anna-Lena Hedin-Penninx
41Bob Deen
42Cindy Vorselman-Derksen
43Erik Pentenga
44Anna van den Boogaard
45Roelof van LaarHuidig Kamerlid
46Tamar Schrofer
47Heino van Houwelingen
48Marinka Mulder
49Wimar Bolhuis
50Sultan Günal-Gezer
51Jelmer Staal
52Els Boot
53Mohammed Chahim
54Petra Koenders
55Roy Breederveld
56Laura Menenti
57Richard van de Burgt
58Lou Repetur
59Saami Akrouh
60Anita Engbers
61Thomas Ronnes
62Peggy Wijntuin
63Luc Brouwers
64Anja van Zantvoort
65Fred Cohen
66Anne Dankert
67Hafid Bouteibi
68Ivonne Voigt
69Jan Schuurman Hess
70Denise Klomp
71Marco Keizer
72Tirza Houben
73Eric van ’t Zelfde
74Sandra Doevendans
75Foppe de Haan


De PvdA-politici die hebben aangegeven niet terug te keren zijn:

NaamFunctieOverige informatie
Agnes WolbertWoordvoerder Eerstelijnszorg, Preventie en Externe Veiligheid
Angelien EijsinkWoordvoerder Defensie
Astrid OosenbrugWoordvoerder ICT en Privacy
Bert KoendersMinister van Buitenlandse ZakenSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit.
Jacques MonaschWoordvoerder Luchtvaart, Kunst & Cultuur
Jan VosWoordvoerder Innovatie, Energie en Klimaat
Jet BussemakerMinister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit.
Jetta KlijnsmaStaatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lea BouwmeesterWoordvoerder Curatieve zorg
Lutz JacobiWoordvoerder Water, Consumenten
Martijn van DamStaatssecretaris van Economische ZakenSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit.
Martin van RijnStaatssecretaris van VolksgezondheidSluit terugkeer als bewindspersoon niet uit.
Ronald PlasterkMinister van Binnenlandse Zaken
Roos VermeijWoordvoerder Arbeidsmarkt, Sociaal Akkoord, AOW en Pensioenen
Sjoera DikkersWoordvoerder Voedsel en Landbouw
Tanja JadnanansingWoordvoerder Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs
Yasemin GegerekWoordvoerder Milieu emn Ruimtelijke ordening

Volg PvdA op sociale media:

facebook-colortwitter-color
instagram-colorsnapchat-color