MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R

MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R is een samenwerkingsverband tussen de Partij voor Mens en Spirit, de Politieke Partij voor Basisinkomen, de Partij voor de Kinderbelangen en de Vereniging Vrede en Recht. Deze groepen hebben gekozen samen één kandidatenlijst in te leveren waaruit de kiezer zijn of haar keus kan maken. De partij doet alleen mee in de kieskringen Arnhem en Utrecht.

Partij voor Mens en Spirit is opgericht in 2008 door drie vrouwen met een spirituele achtergrond. Mens en Spirit ziet politiek niet als een doel op zich, maar als een weg om gewenste veranderingen binnen de samenleving te realiseren. Deze veranderingen vinden hun wortels in het besef dat de mens een geestelijk wezen is, verbonden met alles om zich heen. De partij kent vier basiswaarden: liefde, bewustwording, authenticiteit en holisme.

Politieke Partij voor Basisinkomen is in 2013 opgericht en staat voor een leefbaar gegarandeerd basisinkomen, onvoorwaardelijk voor een ieder die het nodig heeft. Met de invoering hiervan verwacht de partij een politieke en sociaaleconomische aardverschuiving teweeg te brengen.

Partij voor de Kinderbelangen is in 2016 opgericht om op te komen voor de rechten van het kind. Deze partij is niet op het stembiljet opgenomen, maar wel in het logo.

De Vereniging Vrede en Recht werd op 7 februari 2014 in Apeldoorn opgericht. De partij wil een samenleving die geen oorlog of conflicten met andere landen of volkeren zoekt. Ook wil Vrede en Recht dat elke burger elf basisrechten krijgt.

Terug

Zodra de Kiesraad de officiële verkiezingsuitslag heeft vastgesteld, zal hier de uitslag voor MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R worden opgenomen.

Tara-Joëlle Fonk

PositieNaamOverige informatie
1Tara-Joëlle Fonk
2Sylvie Jacobs
3Yvonne Brinkerink
4Petra Busio
5Rob Vellekoop
6Jan Storms
7Ferdinand Zanda
8Ron Smit
9Reginald Diepenhorst
10Robert Verhoeven
11Reinette de Boer
12Pauline Streuper
13Thom van Welt
14Frans Hakkel
15Peter Vlug
16Marcel korver
17Rob van der Zon
18Ingrid Schaefer
19Annemarie de Beer
20Ashwin Karis
21Amadon Teunissen
22Erik Hertroys
23Lars van Swieten
24Eric van Balkum
25Lysander Verschuur
26Erika Mauritz
27Rick Klein
28Micha Kuiper
29Bert Kroek
30Jan Kuiper

Volg MenS en Spirit op social media:

facebook-colortwitter-color