D66

Democraten 66 (D66) is een sociaal-liberale partij die is opgericht in 1966. In 2016 bestaat de partij dit 50 jaar. D66 debuteerde een jaar later in de Tweede Kamer met 7 zetels. Sindsdien schommelt het zetelaantal tussen 3 (2006) en 24 (1994). Op dit moment tel de Tweede Kamerfractie 12 leden. D66 heeft vijf keer deel uitgemaakt van de regering. De laatste keer was in het Kabinet Balkenende II met het CDA en de VVD. Sinds 2008 stijgt het aantal leden van D66. Op dit moment zijn het er ruim 25.300. Alexander Pechtold is partijleider en Letty Demmers  is partijvoorzitter.

Terug

Vastgestelde programma
Tijdens het partijcongres van 29 en 30 oktober 2016 is het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Lees het definitieve programma in de volgende vormen:

Verkiezingsprogramma
Op vrijdag 26 augustus presenteerde D66 haar concept-verkiezingsprogramma. In het document worden acht hoofdpijlers geformuleerd:

  • Bestrijd tweedeling in de kern
  • Schone economie: Nederland loopt voorop
  • Een eerlijke kans op werk voor iedereen
  • Zorg met en voor elkaar
  • Zelfbeschikking
  • Een sterk Nederland in een sterk Europa
  • Een robuuste rechtsstaat
  • Overheidsfinanciën: meer investeren, sluitende begroting

5 richtingwijzers
D66 heeft haar uitgangspunten beschreven in 5 richtingwijzers. Deze 5 richtingwijzers vormden de basis voor het verkiezingsprogramma:

Inbreng leden en vaststelling verkiezingsprogramma
Naast de vijf richtingwijzers heeft de Agenda2020 input geleverd voor het verkiezingsprogramma. Agenda2020 is een verzamelnaam voor bijeenkomsten op locatie en tijdens partijcongressen over grote, belangrijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten zijn gestart in 2014 en de laatste 7 hebben in de eerste helft van 2016 plaats gevonden.

Vanaf 29 augustus konden partijleden in gesprek gaan over de inhoud van het concept-programma met de verkiezingsprogrammacommissie op verschillende locaties in het land. Tot 19 september konden leden vervolgens amendementen indienen op het partijprogramma, namens een ledenvergadering of als een individu. Over een deel van de amendementen werd via internet gestemd en over het andere deel tijdens het congres op 29 en 30 oktober. De reden hiervoor is dat er tijdens het D66 congres meer tijd is voor discussie over het programma.

De programmacommissie schreef namens het D66 Landelijk Bestuur het conceptverkiezingsprogramma. De commissie werd geleid door Annet Aris. Zij is onder andere Adjunct-professor voor Digitale Strategie bij de internationale business school INSEAD is.

De programmacommissie heeft in mei 2016 de eerste versie van het verkiezingsprogramma opgeleverd. Tot augustus werden vervolgens de puntjes op de i gezet. Er vond overleg plaats met de Eerste- en Tweede Kamerfracties, met een klankbordgroep, met experts van D66 en van buiten de partij. Na de presentatie van het programma op 26 augustus hebben leden van de partij de tijd gehad tot 19 september om amendementen in te dienen. Deze werden vervolgens deels in een e-voting en deels op het verkiezingscongres behandeld.

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterAnnet Aris
Adjunct-professor voor Digitale Strategie bij de internationale business school INSEAD in Fontainbleau; commissaris bij onder andere ASML en ASR
Hans VijlbriefThesaurier-generaal op het ministerie van Financiën
Ingrid van EngelshovenWethouder en loco-burgemeester in Den Haag
Olaf Prinsen
Directeur Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), voormalig wethouder in Apeldoorn
Marty SmitsPartner The Boston Consulting Group, voorzitter D66 permanente programmacommissie
Henk BeertenSecretaris Politiek landelijk bestuur D66
SecretarisRoel van den TillaartAdviseur bij Van Belang & Partners, interim secretaris D66 permanente programmacommissie

De lijsttrekker van D66 is via e-voting door de leden gekozen. De lijsttrekkersverkiezing kend maar één deelnemer: Alexander Pechtold. De enige andere kandidaat, Ton Visser, had niet de vereiste 252 ondersteuningsverklaringen (1 procent van de D66-leden) en werd daarom uitgesloten van de lijsttrekkersverkiezing. Ton Visser wilde meedoen aan de verkiezing om de D66-leden ook daadwerkelijk een keuze te geven.

Alexander Pechtold
Alexander Pechtold is geboren op 16 december 1965 in Delft. Alexander Pechtold heeft Kunstgeschiedenis en Archeologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie startte hij zijn loopbaan als veilingmeester. Vervolgens werd hij wethouder in Leiden en burgemeester van Wageningen. Alexander Pechtold is sinds november 2006 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij ruim een jaar minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in kabinet Balkenende II.

D66 heeft een profiel vastgesteld voor het Tweede Kamerlidmaatschap. D66-leden die zich hierin herkennen en Tweede Kamerlid willen worden konden van 1 augustus tot 19 september 2016 solliciteren. Hierna voerde de lijstadviescommissie (LAC) gesprekken met de kandidaten. Op 7 november maakte de LAC haar lijstadvies bekend. Vervolgens konden de D66 leden van 10 tot 21 november via e-voting op de kandidaten stemmen. De definitieve kandidatenlijst werd op 23 november gepubliceerd.

De definitieve kandidatenlijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Alexander PechtoldHuidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
2Stientje van VeldhovenHuidig Kamerlid
3Wouter KoolmeesHuidig Kamerlid
4Pia DijkstraHuidig Kamerlid
5Ingrid van Engelshoven
6Vera BergkampHuidig Kamerlid
7Kees VerhoevenHuidig Kamerlid
8Paul van MeenenHuidig Kamerlid
9Jan Paternotte
10Steven van WeyenbergHuidig Kamerlid
11Sjoerd SjoerdsmaHuidig Kamerlid
12Rob Jetten
13Jessica van Eijs
14Salima BelhajHuidig Kamerlid
15.Maarten Groothuizen
16Achraf Bouali
17Rens Raemakers
18Antje Diertens
19Tjeerd de Groot
20Monica den Boer
21Matthijs Sienot
22Joost Sneller
23Rutger Schonis
24Marijke van Beukering-Huijbregts
25Arend Meijer
26Franca Eurlings-Tonnaer
27Munish Ramlal
28Martine van Bemmel
29Kristie Lamers
30Jaimi van Essen
31Dina Verbrugge-Wormgoor
32Jeanet van der Laan
33Noureddine Zarroy
34Bastiaan Winkel
35Mpanzu Bamenga
36Noëlle Sanders
37Rachid Guernaoui
38Hülya Kat
39Eelco Keij
40Marijn Bosman
41Sietze Schukking
42Wibo Schepel
43Jan Glastra van Loon
44Thierry van Vugt
45Corine van Dun
46Stefan Wirken
47Nelleke de Smoker-van Andel
48Carmen Hoogeveen
49Bert Terlouw
50Dick Ross

De D66-politici die niet terugkeren op het Binnenhof zijn:

NaamFunctieOverige informatie
Fatma Koser KayaPortefeuillehouder Binnenlandse Zaken; Landbouw, Visserij & Dierenwelzijn; Natuur; Participatiewet; Armoede- & Schuldenbeleid
Judith SwinkelsPortefeuillehouder Justitie, politie en veiligheid

Volg D66 op sociale media:

facebook-colortwitter-color
instagram-color