ChristenUnie

De ChristenUnie is een christelijke partij. De ChristenUnie ontstond in 2000 uit een samenwerking tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 behaalde de ChristenUnie 5 zetels. Sinds de oprichting schommelt het zetelaantal tussen de 3 en 6. De ChristenUnie heeft tot nu toe één keer deel uitgemaakt van de regering, namelijk tijdens Balkenende IV. De ChristenUnie telt ruim 23.300 leden. De partijleider is Gert-Jan Segers en Piet Adema is partijvoorzitter.

Terug

Presentatie verkiezingsprogramma
Op vrijdag 14 oktober presenteerde de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Gert-Jan Segers lichtte in een persbijeenkomst in Nieuwspoort de belangrijkste punten uit het programma toe. Het volledige programma is hier te lezen en hier een samenvatting.

Congres en vaststelling verkiezingsprogramma
Tot 14 november konden leden amendementen indienen. Vervolgens vond er op 16 november een bijeenkomst plaats waar de indieners hun amendementen van toelichting voorzagen. Mede op basis hiervan heeft het Landelijk Bestuur elk amendement van een preadvies voorzien en is vervolgens op het partijcongres van 26 november hierover gestemd en het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Zie hier de agenda van het partijcongres.

Grondslag en Kernprogramma
De kern van het ChristenUnie-gedachtegoed is verwoord in haar Grondslag:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.”

In het Kernprogramma staat de politieke visie voor de lange termijn. Deze visie is gebaseerd op drie kernwaarden: Dienstbare samenleving, Geloofsvrijheid en Waardevol leven. Het Landelijk Bestuur heeft de programmacommissie de opdracht meegegeven het verkiezingsprogramma mede op deze twee documenten te baseren.

De verkiezingsprogrammacommissie
Wouter de Jong, burgemeester te Houten en oud-gedeputeerde provincie Utrecht, is voorzitter van de programmacommissie. Eind september bood de commissie haar concept aan het Landelijk Bestuur aan.

Inbreng leden en derden
De leden van de ChristenUnie konden op het partijcongres van 23 april 2016 meedenken over de inhoud van de verkiezingsprogramma. Ook zijn er expertmeetings georganiseerd.

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterWouter de JongBurgemeester Houten
Carla Dik-FaberTweede Kamerlid
Pieter GrinwisGemeenteraadslid Den Haag, beleidsmedewerker Eerste Kamerfractie
Hanneke PalmJurist, Adviseur mensenrechten Ministerie van Veiligheid en Justitie
Arne SchaddeleeFractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht, communicatie manager RMU
Harmke VliegWethouder Assen
Wouter LangedoenBeleidsmedewerker Tweede Kamer op het gebied van Economische Zaken, Energie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Media, Ontwikkelingssamenwerking
Bijzonder adviseurMenno van Hulst Directeur Partijbureau ChristenUnie
Bijzonder adviseurPiet AdemaPartijvoorzitter ChristenUnie, voorzitter ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), voormalig Gedeputeerde
Provincie Fryslan
SecretarisRieneke VersteegtSecretaresse Landelijk Partijbureau

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft Gert-Jan Segers voorgedragen als lijsttrekker. Het partijcongres heeft hier op 23 april 2016 mee ingestemd.

Gert-Jan Segers
Gert-Jan Segers is op 9 juli 1969 geboren in Lisse. Hij heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en startte zijn loopbaan als beleidsmedewerker van de RPF Tweede Kamerfractie, een partij die is opgegaan in de ChristenUnie. Vervolgens heeft hij kort als journalist bij EO Radio 1 gewerkt, voordat hij naar Caïro verhuisde. Daar werkte hij zeven jaar als coördinator van een christelijk studiecentrum. In 2008 keerde hij terug in Nederland en werd hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Sinds 2012 is Gert-Jan Segers lid van de Tweede Kamer. In december 2015 volgde hij Arie Slob op als fractievoorzitter.

Concept kandidatenlijst
Dinsdag 18 oktober maakte de ChristenUnie haar concept-kandidatenlijst bekend voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Deze lijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Gert-Jan SegersLijsttrekker en huidig fractievoorzitter
2Carola SchoutenTweede Kamerlid
3Joël VoordewindTweede Kamerlid
4Carla Dik-FaberTweede Kamerlid
5Eppo BruinsTweede Kamerlid
6Stieneke van der Graaf
7Don Ceder
8Hermen Vreugdenhil
9Nico Drost
10Joëlle Gooijer-Medema
11Gerben Huisman
12Gerdien Rots
13Bert Tijhof
14Pieter Grinwis
15Harmke Vlieg-Kempe
16Leon Meijer
17Jannes Janssen
18Marijke Heuvelink
19Sander van ’t Foort
20Willemien Treurniet-Klapwijk
21Gerard Mostert
22Simone Kennedy-Doornbos
23Esam Ebid
24Harold Hofstra
25Anil Kumar
26Jet Weigand-Timmer
27Ben Visser
28Esther Kaper-Hartenberg
29Theo Krins
30Heimen Schuring
31Ankie van Tatenhove-Meesen
32Janny Joosten-Leijendekker
33Loes Zuidervaart
34Bart Jaspers Faijer
35Inge Jongman-Mollema
36Jesse de Haan
37Dico Baars
38Frank Visser
39Annacarina Klein
40Farshid Seyed Mehdi
41Els Kooij-Bas
42Kees van Kranenburg
43Gert van den Berg
44Ixora Balootje
45Frans van Zaalen
46Anja Haga
47Ron van der Spoel
48Henk Stoorvogel
49Arie van der Veer
50Orlando Bottenbley

Vaststelling kandidatenlijst
Op zaterdag 26 november is de lijst voorgelegd aan de leden tijdens het ChristenUnie partijcongres. De leden van de partij konden op dat moment nog invloed uitoefenen op de lijst.


Selectiecommissie kandidatenlijst

Op het partijcongres van 23 april 2016 heeft de ChristenUnie het samenstellen van de kandidatenlijst behandeld. Zo is de profielschets van de kandidaten vastgesteld en is er bekend gemaakt welke personen deel uitmaken van de selectiecommissie.

Dit zijn:
– Remmelt de Boer, voormalig Eerste Kamerlid, voorzitter
– Ton Hardonk, partner wervings- en selectiebureau
– Elly van Wageningen, wethouder Lelystad
– Erik Jan Hakvoort, voorzitter PerspectieF (de jongerenorganisatie van de ChristenUnie)
– Fred Ruiten, accountant, lid Landelijk Bestuur
– Swannet Boer-Westland, senior beleidsjurist inspectie voor de gezondheidszorg, voormalig beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen konden tot 2 mei solliciteren voor de functie. Hierna ging de selectiecommissie met de sollicitanten in gesprek en publiceerde de commissie op 18 oktober de conceptkandidatenlijst.

Volg ChristenUnie op sociale media:

facebook-colortwitter-color
instagram-color