ChristenUnie

De ChristenUnie is een christelijke partij. De ChristenUnie ontstond in 2000 uit een samenwerking tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 behaalde de ChristenUnie 5 zetels. Sinds de oprichting schommelt het zetelaantal tussen de 3 en 6. De ChristenUnie heeft tot nu toe één keer deel uitgemaakt van de regering, namelijk tijdens Balkenende IV. De ChristenUnie telt ruim 23.300 leden. De partijleider is Gert-Jan Segers en Piet Adema is partijvoorzitter.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 5 zetels

Terug

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterReinier Koppelaar
Pieter Grinwis Fractievoorzitter CU-SGP Den Haag
Harmian VedderPolitiek adviseur minister Slob
Inge JongmanWethouder gemeente Groningen
Mirjam BikkerFractievoorzitter Eerste Kamer
Maarten NeelisDirecteur markt in transitie Rijkswaterstaat
Steven DatemaHoofd beleid en strategie Tweede Kamer
Esmé WiegmanBestuurder Coöperatie Palliatieve zorg Nederland
Henriëtte RikkoertFractievoorzitter Provinciale Staten Utrecht

Totaal aantal stemmen op de ChristenUnie in 2017: 356.271
Percentage: 3,4%
Zetelaantal in de Tweede Kamer: 5

Van januari t/m maart: breed ophalen via expertsessies (invitation only) en ledencongres (CU-leden). Richting bepalen van het programma.

17 april: eerste deadline aanleveren maatregelen

15 mei: bespreking eerste concepttekst

19 juni: bespreking tweede concepttekst

4 juli: bespreking derde concept

21 augustus: laatste bespreking concept

15 september 2020 – Aanbieding verkiezingsprogramma aan het Landelijk Bestuur

Oktober 2020 – Conceptkandidatenlijst en – verkiezingsprogramma worden bekend gemaakt

Oktober 2020 – Uiterste datum dat amendementen kunnen worden ingediend

Oktober 2020 – Bijeenkomst met indieners van amendementen

November 2020 – Amendementen worden met preadvies van Landelijk Bestuur bekend gemaakt

November 2020 – Partijcongres waarop kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend wordt gemaakt

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zal gebaseerd zijn op “onze Grondslag, de beginselverklaring en bovenal de Bijbel als de betrouwbare openbaring van God de Schepper over de wereld waarin wij leven”, aansluiten bij voorgaande verkiezingsprogramma’s, een duidelijk christelijk-sociaal profiel hebben, herkenbaar inspelen op de huidige problemen in het land en daarbuiten, appellerend zijn in die zin dat het uitdaagt en nieuwsgierig maakt door praktische politieke voornemens,  actiepunten bevatten die te herleiden zijn tot de hoofdtekst en een pakkende, samenvattende inleiding hebben.

Met het oog op de procesbewaking, is de directeur van het partijbureau bijzonder adviseur van de commissie. De commissie zal gebruik maken van vele adviseurs, waarbij speciaal genoemd worden de voorzitter van het Landelijk Bestuur en de Politiek leider. Het Landelijk Bestuur zal regelmatig geconsulteerd worden over de voortgang van de commissie. Daarnaast zal de commissie gebruik maken van expertmeetings en ledenbijeenkomsten. De commissie zal gebruik maken van de expertise die in de diverse geledingen van de partij aanwezig is alsmede de diversiteit in de partij. In de fase dat er een concepttekst ligt, zullen de volgende personen meelezen en adviseren: de fractievoorzitters van de Tweede en Eerste Kamerfractie en de CU-delegatieleider in het Europees Parlement, het Landelijk Bestuur, de ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut en de voorzitters van PerspectieF en de Bestuurdersvereniging.

Gert-Jan Segers
Gert-Jan Segers is op 9 juli 1969 geboren in Lisse. Hij heeft Politieke Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en startte zijn loopbaan als beleidsmedewerker van de RPF Tweede Kamerfractie, een partij die is opgegaan in de ChristenUnie. Vervolgens heeft hij kort als journalist bij EO Radio 1 gewerkt, voordat hij naar Caïro verhuisde. Daar werkte hij zeven jaar als coördinator van een christelijk studiecentrum. In 2008 keerde hij terug in Nederland en werd hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Sinds 2012 is Gert-Jan Segers lid van de Tweede Kamer. In december 2015 volgde hij Arie Slob op als fractievoorzitter.

Zodra de kandidatenlijst bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

Volg ChristenUnie op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color