CDA verkiezingen 15 maart 2017

CDA

Het CDA, voluit het Christen-Democratisch Appèl, is ontstaan in 1980 uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Tot augustus 1994 heeft het CDA altijd deel uitgemaakt van de regering. De kabinetten Kok I en II hebben hier verandering in gebracht. Tijdens de kabinetten Balkenende I, II, III en IV en Rutte I was het CDA weer van de (kabinets)partij. Het CDA behaalde bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2012 13 zetels. Voor CDA-begrippen een klein aantal. Zo telde de CDA-fractie in de jaren tachtig en begin jaren negentig ongeveer 50 zetels. In de loop van de jaren negentig schommelde het zetelaantal rond de 30 om vanaf begin 2000 op te klimmen naar pakweg 40. Met ruim 50.000 leden is het CDA wel nog altijd ’s lands grootste politieke partij qua ledenaantal. Sinds 2011 is Ruth Peetoom partijvoorzitter. Sybrand Buma is de lijsttrekker van de partij.

Terug

Bekendmaking verkiezingsprogramma
Op woensdag 12 oktober maakte het CDA haar concept verkiezingsprogramma bekend. Het 49-pagina’s tellende document bespreekt de plannen van de partij in vijf kopjes:

  • Waarden & Traditie
  • Sterke samenleving
  • Familie & Gezin
  • Zorg voor elkaar

Congres en vaststelling verkiezingsprogramma
Op zaterdag 14 januari vindt het CDA-verkiezingscongres plaats. Tijdens dit congres konden leden via amendementen voorstellen doen om het verkiezingsprogramma te wijzigen. Over deze amendementen werd gestemd en tot slot is het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Lees meer over het congres hier.

Vier uitgangspunten
Het CDA gedachtegoed kent vier uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Deze begrippen zijn uitgewerkt in het Program van Uitgangspunten. Het verkiezingsprogramma bevat een praktische vertaling van de uitgangspunten.

Nieuwe opzet verkiezingsprogramma
Het CDA heeft besloten om het verkiezingsprogramma anders vorm te geven dan bij eerdere verkiezingen. De nadruk komt meer te liggen op de CDA-visie. Dit betekent dat het stuk meer hoofdlijnen bevat en minder details. Het is de bedoeling dat dit compacte verkiezingsprogramma minder snel wordt ingehaald door de actualiteit en daardoor langer zijn relevantie behoudt.

De programmacommissie
Eerste Kamerlid Wopke Hoekstra schreef het CDA-verkiezingsprogramma. Hij maakte daarbij gebruik van:
1. CDA-visiegroepen
2. CDA1000

CDA-visiegroepen bestaan uit deskundigen op een bepaald terrein. De visiegroepen hebben al een aantal onderwerpen uitgewerkt die Wopke Hoekstra kon gebruiken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. De 14 voorzitters van de visiegroepen vormden samen een klankbord voor Hoekstra. Enkele leden van deze klankbordgroep zijn: oud-staatssecretaris Ben Knapen, voormalig Tweede Kamerleden Coskun Cürüz en Maarten Haverkamp, en wethouders Hugo de Jonge (Rotterdam) en Karsten Klein (Den Haag).

Inbreng leden en derden
Het CDA wilde haar leden in een eerder stadium bij het verkiezingsprogramma betrekken dan voorheen. Daarom werd CDA1000 georganiseerd. Op zaterdag 10 september kwamen duizend CDA-leden bijeen in de Kromhouthal in Amsterdam om te spreken over 5 thema’s en voorstellen te bedenken. De vijftien voorstellen die aldaar zijn ingediend werden een-op-een overgenomen in het verkiezingsprogramma.

De discussierondes waren verdeeld over 5 thema’s: Eerlijke economie, Familie en gezin, Sterke samenleving, Waarden en traditie en Zorg voor elkaar. Per thema kwam er een top drie uit de bus. Een opvallende uitkomst van CDA1000 is de roep om één Minister voor Familie en Gezin.

De oplossingen die de leden formuleren gebruikte penvoerder van het programma Wopke Hoekstra als input voor het verkiezingsprogramma. Het CDA hoopt dat haar leden zich op deze manier beter herkennen in het verkiezingsprogramma en dat er tijdens het congres minder wijzigingsvoorstellen worden ingediend.

Bedrijven, organisaties en geïnteresseerden konden ook hun visie en ideeën bekend maken bij de programmacommissie.

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterWopke HoekstraEerste Kamerlid, consultant bij organisatieadviesbureau McKinsey op het gebied van energie- en de publieke sector en werkzaam bij Shell
Visiegroep Binnenlands Bestuur & democratieHans DémoedCDA-fractievoorzitter Waterschap Rijnland
Visiegroep Buitenlandse ZakenBen KnapenSenator & voormalig staatssecretaris Europese Zaken
Visiegroep Cultuur, media & sportMartijn VroomBurgemeester Krimpen a/d IJssel
Visiegroep DefensieKees TurnhoutKapitein-ter-zee bij de Koninklijke Marine
Visiegroep Duurzame ontwikkelingPeter ArensmanManaging partner Future Food Fund
Visiegroep Familie & gezinHugo de JongeWethouder Rotterdam
Visiegroep FinanciënEvert Jan SlootwegProcesmanager Divosa
Visiegroep Landbouw & voedselkwaliteitMona van SpijkBeleidsmedewerker NZO
Visiegroep MobiliteitMaarten HaverkampStakeholdermanager NS & voormalig Tweede Kamerlid
Visiegroep Onderwijs & JeugdMartine VisserWethouder gemeente Almere & lid Onderwijs2032
Visiegroep Ruimte & wonenJan HuttenStrateeg Gemeente Nijkerk & voormalig PS-lid Gelderland
Visiegroep Veiligheid & justitieCoskun CuruzDirecteur Centrum IKO & voormalig Tweede Kamerlid
Visiegroep Werk & economieJoba van den BergDirecteur sociale zaken Bouwend Nederland
Visiegroep ZorgKarsten KleinWethouder Den Haag
SecretarisKarin HoentjenSenior beleidsmedewerker CDA

BumaFractievoorzitter Sybrand Buma is door het CDA partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Tijdens het voorjaarscongres op 4 juni 2016 is Buma officieel tot lijsttrekker gekozen.

Dit was anders toen het CDA een lijsttrekker moest kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Buma won toen van Henk Bleker, Mona Keijzer, Liesbeth Spies, Madeleine van Toorenburg en Marcel Wintels.

Sybrand Buma
Sybrand Buma is op 30 juli 1965 geboren in het Friese Workum. Hij heeft rechten gestudeerd in Groningen en is zijn loopbaan gestart als jurist bij de Raad van State. Daarnaast is Buma werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamerfractie van het CDA.

De concept kandidatenlijst van het CDA is dinsdag 6 september bekend gemaakt. Op 12 november, tijdens het najaarscongres van de partij in Veghel, is de lijst vastgesteld. De lijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Sybrand BumaLijsttrekker
2Mona KeijzerWoordvoerder langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, medische ethiek, emancipatie en asiel
3René PetersWethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie te Oss
4Pieter OmtzigtWoordvoerder fiscale zaken, pensioenen en buitenlandse zaken
5Madeleine van ToorenburgWoordvoerder Veiligheid & Justitie en Cultuur
6Raymond KnopsWoordvoerder defensie en buitenlandse zaken
7Pieter HeermaWoordvoerder sociale zaken en mediazaken
8Harry van der MolenWethouder wijken en dorpen, beheer openbare ruimte, armoedebeleid en aanpak jeugdwerkloosheid te Leeuwarden
9Hanke Bruins SlotWoordvoerder Zorg (huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, leefstijl (drank, tabak en drugs), preventie, GGZ en sport) en woordvoerder Defensie (Veteranen)
10Jaco GeurtsWoordvoerder land-/tuinbouw, visserij, natuur, milieu (binnenland), water en externe veiligheid
11Anne KuikGemeenteraadslid Groningen
12Chris van DamPlaatsvervangend hoofdofficier bij het OM
13Agnes MulderWoordvoerder economische zaken en ontwikkelingssamenwerking
14Michel RogWoordvoerder onderwijs
15Mustafa AmhaouchWoordvoerder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken (op het gebied van technologie en ICT) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
16Martijn van HelvertWoordvoerder Infrastructuur en Milieu, op de beleidsterreinen mobiliteit, infrastructuur, openbaar vervoer, luchtvaart, mainports, vaarwegen/binnenvaart.
17Erik RonnesWoordvoerder Wonen, Rijksdienst, Financieel toezicht, Rijksuitgave en Ruimtelijke Ordening
18Joba van den Berg-JansenDirecteur Sociale Zaken & Ledenservice Bouwend Nederland
19Evert-Jan SlootwegProcesmanager Divosa
20Lenny Geluk-PoortvlietVice-voorzitter CDA Provincie Utrecht
21 Hilde PallandFractievoorzitter CDA Kampen
22Wytske de Pater-PostmaBestuurslid Communicatie en Ledenbinding CDA Zuid-Holland
23Julius TerpstraVoorzitter CDJA
24Stijn SteenbakkersStatenlid Noord-Brabant
25Gerard van den Anker
26Vivianne Heijnen
27Sebastiaan den Bak
28Chris Schotman
29Arjan Erkel
30Karin Zwinkels
31Esther Hanemaaijer
32Jan Hutten
33Marischa Kip
34Eugène van Mierlo
35Ria de Korte-Verhoef
36Bob Bergkamp
37Jan-Jaap de Haan
38Jochgem van Opstal
39Barbara Gardeniers
40Mustafa Bal
41René Vrugt
42Bart van Dekken
43Wiljan Vloet
44Maurits von Martels
45Roy van der Broek
46Gert-Jan Bakker
47Marc Jager
48Rogier Havelaar
49Frank Meerkerk
50Hannie van Leeuwen

Sollicitatie
Het CDA heeft een profielschets opgesteld voor de functie van Tweede Kamerlid. CDA-leden die zich hierin herkennen en Tweede Kamerlid willen worden konden tot 1 april 2016 solliciteren voor een plek op de CDA-kandidatenlijst. Vervolgens vonden er verschillende sollicitatierondes plaats.

De gemeentelijke afdelingen stemden in september en oktober over deze lijst en dit leidde tot een definitieve kandidatenlijst.

Volg CDA op sociale media:

facebook-colortwitter-color
instagram-color