kandidaten 50plus

50PLUS

50PLUS is opgericht in 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff. In 2012 deed 50PLUS voor het eerst mee aan de verkiezing voor de Tweede Kamer. De partij behaalde 2 zetels.

50PLUS richt zich op 50plussers en zegt zelf dat ze niet door ideologie gedreven is. Henk Krol is zowel partijleider als fractieleider in de Tweede Kamer. Op 4 juni is Jan Nagel tijdens de Algemene Ledenvergadering als nieuwe voorzitter worden gekozen. 50PLUS telt ongeveer 6.000 leden.

Terug

Congres en vaststelling verkiezingsprogramma
De programmacommissie heeft op maandag 22 augustus het verkiezingsprogramma van de partij bekend gemaakt, genaamd ‘Omdat ouderen het niet meer pikken!’. Lees het programma hier.

Tijdens de Algemene Vergadering op 8 oktober werd het verkiezingsprogramma besproken.

De commissie heeft 15 belangrijke ‘PLUSpunten’ opgesteld in het programma. Deze zijn als volgt:

   1. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
   2. Pensioenroof wordt gestopt. Het huidige pensioenstelsel blijft behouden. Geen kortingen van de pensioenen, wel indexeren.
   3. Stoppen met het gesol en de bezuinigingen op de zorg voor ouderen: handen af van de thuiszorg. Meer erkenning en geld voor thuiszorgers.
   4. Werkgelegenheidsoffensief 45-plussers ook fiscaal. Werkgevers ontlasten bij in dienst nemen senioren. Afschaffen extra vrije dagen voor senioren, waardoor ze niet extra duur zijn.
   5. Koopkracht van ouderen, die wel jarenlang meebetaalden aan lastenverhogingen en niet profiteerden van lastenverlichtingen, wordt hersteld en houdt in de toekomst gelijke tred met werkenden.
   6. Afschaffing successiebelasting voor kinderen, om te beginnen tot € 250.000,-
   7. Introductie van een basisverzekering in de zorg. Einde aan de marktwerking. Terugdringen macht en kosten van de zorgverzekeraars. Eigen risico verlagen tot maximaal €200,-
   8. In alle treinen moet weer een wc komen.
   9. Voordelig reizen openbaar vervoer ouderen buiten de spits. Op alle perrons, bus- en tramhaltes zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten.
   10. Politiebureaus en wijkagenten komen terug in alle wijken.
   11. 50PLUS is kritisch voorstander van deelname aan de EU en van de euro, maar wil niet dat we opdraaien voor wanbeleid en tekorten andere landen.
   12. Streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Nederland levert voor echte noodgevallen verhoudingsgewijs een bijdrage. Economische vluchtelingen worden teruggestuurd. Grenzen beter bewaken.
   13. Het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een verblijfstermijn van tien jaar. Voorwaarden: een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, volledige beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring van trouw aan de Nederlandse Grondwet.
   14. Uit alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal, moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.
   15. Gemeentelijke ouderencoaches helpen op vrijwillige basis senioren met o.a. internet, taal, administratie.<

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissie Naam Overige informatie
Voorzitter Maurice Koopman Secretaris en tweede vice-voorzitter in het dagelijks bestuur van 50Plus
Jan Nagel Eerste Kamerlid en voorzitter van de Stichting Vrienden van 50PLUS
Henk Krol Tweede Kamerlid
Toine Manders Campagneleider bij de komende verkiezingen
Jaap Haasnoot Lokaal politicus
Harry Lamberts Voorzitter 50PLUS afdeling Friesland
Ruud Koornstra Duurzaam ondernemer
Secretaris Simon Geleijnse Ambtelijke secretaris Tweede Kamerfractie 50Plus

Krol Op zaterdag 8 oktober tijdens de Algemene Vergadering van 50PLUS werd Henk Krol voorgedragen als lijsttrekker van de partij. Voor het lijsttrekkerschap heeft buiten Krol niemand zich beschikbaar gesteld als kandidaat.

Henk Krol
Henk Krol (1950) is afkomstig uit Tilburg en begon zijn carrière als radio- en televisieredacteur bij verschillende nationale omroepen. In 1978 werd Krol voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, waarna hij een overstap maakte naar het bedrijfsleven. In 2011 werd Krol lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vervolgens deed Krol in 2012 mee als lijsttrekker van 50PLUS aan de Tweede Kamerverkiezingen, waar hij twee zetels wist te behalen. In oktober 2013 stapte Krol op, maar in september 2014 keerde de politicus terug in de Kamer en werd wederom fractievoorzitter.

Na het aanwijzen van de lijsttrekker tijdens de Algemene Vergadering op zaterdag 8 oktober 2016, werd de kandidaatstelling voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst opengesteld. Op maandag 14 november maakte de partij, via een uitzending van ‘Zendtijd voor politieke partijen’ een deel van haar concept-kandidatenlijst bekend. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op 10 december is de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Omdat er in eerste instantie 60 kandidaten zijn voorgesteld voor een lijst van 50 plaatsen, zijn er meerdere kandidaten op de plekken 37, 38 en 39 geplaatst. Per kieskring is er op een andere kandidaat te stemmen.

De volledige definitieve kandidatenlijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Henk KrolLid Tweede Kamer, fractievoorzitter
2Léonie SaziasVoormalig omroepster en presentatrice
3Martin van RooijenLid Eerste Kamer
4Corrie van BrenkLandelijk bestuurder en sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn
5Gerrit Jan Pieter van OtterlooVoormalig lid Tweede Kamer namens PvdA
6Simon GeleijnseDirecteur fractiebureau 50PLUS
7Emile BodeVoormalig chef politieke redactie De Telegraaf
8Wilma SchroverDirectrice Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Brabant
9Maurice KoopmanVoormalig bestuurslid PvdA en directeur verschillende omroepen
10Rob de BrouwerVoormalig hoofd Ministerie van Economische Zaken
11Theun WiersmaLid hoofdbestuur 50PLUS
12Presley BergenVicevoorzitter Beter Onderwijs Nederland
13Petra van VeerenBeleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 50PLUS
14Willem WillemseLid Provinciale Staten Zeeland
15Jan FonhofBelastingexpert
16Natascha KroonstuiverBestuurslid 50PLUS Limburg
17Henk Jan VerboomLuitenant der eerste klasse (marine)
18Monique van der GriendtBeleidsadviseur Sociale Verzekeringsbank
19Wim van OverveldLid Provinciale Staten Noord-Brabant
20Klaas HamersmaLeraar Duits
21Harry SiepelVoormalig lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Drenthe
22Fred KerkhofLid Provinciale Staten Overijssel
23Adriana HernándezLid hoofdbestuur 50PLUS
24Wout JansenLid Provinciale Staten Flevoland
25Theo HeereArts en manager
26Jaap HaasnootManager
27Joop van OrsouwLid bestuur Waterschap Aa en Maas
28Rosa MolenaarVoormalig senior beleidsaviseur ministeries Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie
29Arno HayeLid gemeenteraad Gooise Meren
30Chris SpoorenBestuurslid Waterschap De Dommel
31Olga de Meij
32André van Wanrooij
33Jan Frans Brouwers
34Jolanda van Hulst
35Rhianna Gralike
36Frans Bergwerf
37-Andreas van de Schaaf (kieskring Groningen, Fryslân, Drenthe)

-Willem Terpstra (kieskring Overijssel)

-Henry Pastoor (kieskring Flevoland)

-Marianne Hilte (kieskring Gelderland)

-Andreas v.d. Schaaf (kieskring Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland + BES)

-George Lernout (kieskring Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39.
38-Chris Veeze (kieskring Groningen, Fryslân, Drenthe)

-Walter Verhoeven (kieskring Overijssel)

-Barend Bergh (kieskring Flevoland, Noord-Holland)

-Henry Pastoor (kieskring Gelderland)

-Marianne Hilte (kieskring Utrecht, Zuid-Holland + BES)
Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39.
39-Andreas van de Schaaf (kieskring Groningen)

-Willem Terpstra (kieskring Fryslân, Drenthe)

-Guus Oesterreicher (kieskring Overijssel)

-Walter Verhoeven (kieskring Flevoland, Gelderland)

-Henry Pastoor (kieskring Utrecht)

-Guus Oesterreicher (kieskring Noord-Holland)

-Barend Bergh (kieskring Zuid-Holland + BES)

-Mieke van Bree (kieskring Noord-Brabant, Limburg)
Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39.
40Dick de Vries
41Hans Gertsen
42Hein Meijer
43Dick van Zanten
44Hylke ten Catea
45Frans Rose
46Harry Lamberts
47Auke de Vries
48Henry van de Wal
49Mieke Hoek
50John Struijlaard

Campagnevideo:

Volg 50PLUS op sociale media:

facebook-colortwitter-color