VNG: lancering actieplan toegankelijk stemmen uitgesteld

VNG: lancering actieplan toegankelijk stemmen uitgesteld

Het actieplan dat moet zorgen voor toegankelijkere stemlokalen tijdens de aankomende verkiezingen van 2021 zal binnenkort gepubliceerd worden. Dat vermeldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op haar website. De aanvankelijke publicatiedatum van 17 maart jl. is tot nadere order uitgesteld i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Het actieplan is opgezet om de toegankelijkheid van het … Read more

Volledig artikel

VNG: lancering actieplan toegankelijk stemmen uitgesteld

Het actieplan dat moet zorgen voor toegankelijkere stemlokalen tijdens de aankomende verkiezingen van 2021 zal binnenkort gepubliceerd worden. Dat vermeldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op haar website. De aanvankelijke publicatiedatum van 17 maart jl. is tot nadere order uitgesteld i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Het actieplan is opgezet om de toegankelijkheid van het verkiezingsproces te verbeteren en komt met 10 actiepunten waarmee de aankomende verkiezingen hier gehoor zouden kunnen geven. De betrokkenen bij dit initiatief zijn, behalve de ministeries van BZK en VWS, o.a. de VNG, belangenorganisaties en de Kiesraad.

Lees hier meer over dit actieplan

*

Sluiten
staatscommissie parlementair stelsel - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Staatscommissie parlementair stelsel publiceert analyse over democratie

Staatscommissie parlementair stelsel publiceert analyse over democratie

De staatscommissie parlementair stelsel heeft deze week een probleemverkenning gepubliceerd over de staat van de Nederlandse democratie. Hierin worden zowel sterke als zwakke kanten van het parlementaire stelsel verkend. Hierbij heeft de commissie ook gekeken naar belangrijke ontwikkelingen in de politiek en de samenleving die invloed hebben op de manier waarop het parlementair stelsel functioneert.

Volledig artikel

Staatscommissie parlementair stelsel publiceert analyse over democratie

Kabinetsformatie
Een van de zwakke punten die de staatscommissie heeft geïdentificeerd betreft de periode van de kabinetsformatie: “Zowel uit staatsrechtelijk als vanuit het perspectief van de kiezer gezien is dit een black box. Nadat de stemmen zijn geteld is het maar afwachten welke coalitie er wordt gevormd en hoe lang de formatie gaat duren. De kiezers hebben geen invloed op dit proces en moeten het maar doen met de uitkomst. Het zegt iets over de stabiliteit van de Nederlandse democratie dat de kiezers deze periode over het algemeen met geduld uitzitten”. Volgens de commissie zetten recente ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van de relatief grote partijen, deze traditie echter onder druk.

Vervolg probleemverkenning
De commissie onderscheidt in haar probleemverkenning zes thema’s waarover zij de komende twee jaar in gesprek gaat met burgers en experts: het principe van vertegenwoordiging, de rol van politieke partijen, de kabinetsformatie, de weerbaarheid van de democratie, de macht van de nationale overheid en het tweekamerstelsel. Verrijkt met inzichten uit de maatschappij over deze onderwerpen wil de Staatscommissie hierna mogelijke oplossingen gaan uitwerken.

Geschiedenis en doelstelling staatscommissie
De Nederlandse regering heeft op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. De commissie heeft de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt, en of dit toekomstbestendig is. Wanneer de staatscommissie vaststelt dat veranderingen nodig zijn, kan zij daarvoor aanbevelingen doen. De verwachting is dat de staatscommissie eind 2018 advies zal uitbrengen.

Foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal *

Sluiten
uitstel financiële beschouwingen - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

De Tweede Kamer heeft woensdagmiddag besloten om de Algemene Financiële Beschouwingen uit te stellen. Op voordracht van VVD-Kamerlid Mark Harbers stemde een meerderheid van de partijen in de Kamer hiermee in. Het parlement wil pas over de rijksbegroting debatteren als er een nieuw kabinet is. Indien de formerende partijen snel een akkoord bereiken, kan de begroting namelijk nog worden aangepast. Oorspronkelijk stonden de beschouwingen voor volgende week op de agenda.

Volledig artikel

Tweede Kamer stelt Algemene Financiële Beschouwingen uit

Eerder werden ook de Algemene Politieke Beschouwingen afgelast om vergelijkbare redenen. De Tweede Kamer achtte het niet zinvol om met het demissionaire kabinet in debat te gaan over de begrotingen. Zodra er een nieuw kabinet op het bordes staat, zal de Kamer wel een debat organiseren over de regeringsverklaring. Hierin staan in grove lijnen de plannen van het nieuwe kabinet voor de aankomende vier jaar.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
formatie ministers

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

Als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na hun vakantie erin slagen om een kabinet te vormen, zullen verschillende Tweede Kamerleden van deze vier partijen doorstromen naar het kabinet. Zij worden in de Kamer vervangen door de eerstvolgende personen op de kandidatenlijsten. Deze mensen grepen bij de Tweede Kamerverkiezingen nét naast een zetel en worden 'wachtkamerleden' genoemd. Wie zijn deze mensen en hoe gaan de politieke partijen met hen om? NRC Handelsblad interviewde een aantal van hen.

Volledig artikel

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

Roald van der Linde, de nummer 34 van de VVD, twijfelt niet over zijn toekomst: ‘Ik ben Kamerlid in ruste en Kamerlid in spé’. De VVD werd op 15 maart met 33 zetels de grootste partij, waardoor het gelijk bijna zeker was dat sommige Kamerleden naar het kabinet zouden opschuiven. Fractievoorzitter Mark Rutte wordt waarschijnlijk wederom minister-president en ook zijn secondant Halbe Zijlstra ambieert een ministerspost.

De VVD betrekt haar wachtkamerleden actief bij de fractie en formatie. De eerste vijf kandidaten van de lijst zijn welkom bij de wekelijkse fractievergaderingen. Ook D66 kent eenzelfde regeling, maar dan voor de eerste drie kandidaten. Bij de ChristenUnie mag zelfs elk wachtkamerlid aanschuiven, ongeacht zijn of haar positie op de lijst. Het CDA heeft er echter voor gekozen om de wachtkamerleden niet te betrekken bij de politieke actualiteit.

CDA-wachtkamerlid Evert Jan Slootweg kan hier begrip voor opbrengen: ‘Ik vind het wel zuiver. Want waar trek je anders de streep?’. Slootweg was, net als Van der Linde, gelijk na de verkiezingen optimistisch dat hij na de kabinetsformatie alsnog Kamerlid zou kunnen worden. Het CDA is met haar 19 zetels vrijwel onmisbaar in een coalitie en zal een aantal bewindspersonen mogen aanleveren.

Stieneke van der Graaf, nummer zes op de lijst van de ChristenUnie, dacht echter lange tijd dat ze geen kans meer zou krijgen (de partij behaalde vijf zetels). De onderhandelingen met GroenLinks leken lange tijd de goede kant op te gaan. Van der Graaf: ‘Ik had een jaar geleden niet kunnen voorzien dat het zó lang spannend zou blijven’. Andere wachtkamerleden hadden ook verwacht vóór de zomer uitsluitsel te krijgen. De nummer 22 van het CDA, Wytske de Pater-Postma, is bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie zonder wifi: ‘Het zou dus zomaar kunnen dat er een kabinet is en ik van niks weet’.

De wachtkamerleden kunnen ook na de kabinetsformatie nog toetreden tot de Tweede Kamer. D66’er Rutger Schonis, nummer 23 op de lijst: ‘Wie weet wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar iemand wethouder. Of kan ik tijdelijk iemand vervangen die met zwangerschapsverlof gaat’.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Risastla *

Sluiten
koning arib formatie

Koning ontvangt Tweede Kamervoorzitter

Koning ontvangt Tweede Kamervoorzitter

Zijne Majesteit de Koning heeft op 3 juli de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib ontvangen. Zij heeft de Koning op de Eikenhorst geïnformeerd over de uitkomsten van het Kamerdebat van woensdag 28 juni over de kabinetsformatie. Hierin werd een motie aangenomen op basis waarvan Gerrit Zalm als nieuwe informateur is aangewezen. Ook bracht Arib verslag uit van de opdracht die de Kamer meegaf aan de informateur: ‘de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU dat streeft naar brede steun voor zijn beleid in de volksvertegenwoordiging en hierover verslag uit te brengen aan de Kamer’. Vandaag onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opnieuw onder leiding van informateur Zalm in de Stadhouderskamer.

Volledig artikel

Koning ontvangt Tweede Kamervoorzitter

Verder lezen over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst / Frank van Beek *

Sluiten
vicepremier rutte III

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze week de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Sinds 2007 is het beleid dat zijn ministerie elke verkiezing evalueert, ‘met als doel na te gaan wat verbeterd kan worden voor volgende verkiezingen’. De huidige evaluatie draait voornamelijk om twee thema’s, namelijk de wijze waarop de uitslag van de verkiezing werd vastgesteld en het stemmen door Nederlanders in het buitenland. Over beide thema’s ontstond in de afgelopen maanden ophef. Dinsdagavond werd er in de Tweede Kamer over de evaluatie gedebatteerd.

Volledig artikel

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Vaststellen verkiezingsuitslag
Minister Plasterk schrijft in zijn brief dat de Kieswet moet worden aangepast om fundamentele verbeteringen van het verkiezingsproces te kunnen doorvoeren. Zo wil de minister bijvoorbeeld dat gemeenten uitslagen via internet openbaar maken. Dan kan iedereen die dat wil, voordat de uitslag wordt vastgesteld, controleren of er fouten zijn gemaakt. Ook stelt Plasterk voor om te experimenteren met een ander stembiljet, om het stemmen en tellen te vergemakkelijken.

Stemmen in het buitenland
Ook voor Nederlanders die vanuit het buitenland willen stemmen wil Plasterk een aantal verbeteringen doorvoeren. Inmiddels is de permanente registratie al ingevoerd, waardoor kiezers in het buitenland zich slechts één keer hoeven te registreren voor alle verkiezingen. Daarnaast wil de minister het aantal briefstembureaus in het buitenland vergroten, zodat kiezers hun stembiljet niet naar Nederland hoeven op te sturen. Door onbetrouwbare postdiensten in het buitenland zijn deze kiezers nu vaak niet zeker of hun stem wel op tijd aankomt.

Meer weten over de procedures rondom de verkiezingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
plasterk database verkiezingen

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toelicht waarom er nog geen officiële database beschikbaar is met alle verkiezingsuitslagen per stembureau. Hij voldoet hiermee aan het verzoek van een aantal Kamerleden om meer informatie, naar aanleiding van berichtgeving over het verkeerd invoeren van resultaten. Voorgaande verkiezingsjaren publiceerde de Kiesraad de resultaten per stembureau altijd op www.verkiezingsuitslagen.nl. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de Kiesraad nog niet over de juiste gegevens beschikt.

Volledig artikel

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Dit komt voornamelijk omdat de gemeenten bij de verkiezingen van 15 maart 2017 geen digitale gegevensdragers mochten gebruiken bij het overdragen van de uitslag. Minister Plasterk had dit de gemeenten verboden uit vrees voor hackers. Inmiddels zijn alle gemeenten gevraagd om een bestand aan de Kiesraad te sturen met de uitslag van de gemeente op stembureauniveau. Voordat deze resultaten online gezet kunnen worden, moet de Kiesraad nagaan of er verschillen zijn tussen de officiële uitslag en deze nieuwe bestanden. Dit neemt veel tijd in beslag, aldus de minister.

Desondanks heeft Plasterk in zijn brief toegezegd om zijn evaluatie van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in de week van 26 juni naar de Kamer te sturen. Hij wil hier vóór het zomerreces (7 juli) nog met de Kamer over debatteren, ‘opdat de uitkomsten van de evaluatie en het debat daarover kunnen worden meegenomen in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018’.

Verder lezen over de procedures rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart? Lees hier bijvoorbeeld de artikelen over de evaluatie van de Kiesraad, het rapport van de OVSE, of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Foto: DennisM2 *

Sluiten
ovse rapport verkiezingen

OVSE brengt rapport uit over Tweede Kamerverkiezingen

OVSE brengt rapport uit over Tweede Kamerverkiezingen

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft een rapport uitgebracht over de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Waarnemers van de organisatie waren in Nederland aanwezig om het verloop van de verkiezingen te observeren. Volgens het rapport zijn de verkiezingen grotendeels ordentelijk verlopen, al heeft het OVSE wel enige kritische opmerkingen. Deze gaan hoofdzakelijk over de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking en de omvang van de stembiljetten.

Volledig artikel

OVSE brengt rapport uit over Tweede Kamerverkiezingen

Toegankelijkheid
Het rapport stelt dat, zoals wettelijk voorgeschreven, in iedere gemeente 25 procent van de stembureaus toegankelijk was voor kiezers met een fysieke beperking. Ook had deze groep kiezers recht op een hulpverlener om hen te assisteren bij het kiezen. Hierbij waren wel verschillen tussen gemeenten. In sommige gemeenten mocht dit alleen een medewerker van het stembureau zijn, terwijl kiezers in andere gemeenten vrij waren om iemand mee te brengen. Voor kiezers met een mentale beperking was er, in strijd met internationale verplichtingen, geen assistentie beschikbaar in het stemhokje.

Grootte van het stembiljet
Daarnaast bekritiseerde de OVSE ook de omvang van het stembiljet. Het stembiljet zou namelijk moeilijk te hanteren zijn geweest, ‘met name voor oudere kiezers’. Ook was daardoor het stembiljet mogelijk moeilijk te begrijpen voor kiezers met een visuele, mentale of literaire beperking. Daarnaast bemoeilijkte de omvang van het stembiljet het telproces, aldus de OVSE.

Overige aanbevelingen
De OVSE deed ook enkele aanbevelingen voor toekomstige verkiezingen. Volgens het rapport zou met name het ontbreken van een bezwaarprocedure en het ondoorzichtige toezicht op de financiering van politieke campagnes moeten worden aangepakt. Wel merkt de organisatie hierbij op dat deze punten bij de afgelopen verkiezingen niet tot ongeregeldheden hebben geleid.

Meer weten over de verkiezingsprocedure? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Foto: Sebastiaan ter Burg *

Sluiten
fout uitslagen verkiezingen

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over fouten bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de brief is er iets misgegaan bij het invoeren van de uitslagen in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) in de kieskring 's Hertogenbosch. Door de fout zijn er ruim 7600 stemmen uit de gemeente Boxmeer niet meegenomen in de officiële uitslag.

Volledig artikel

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

De oorzaak van de fout is volgens de minister niet meer precies te achterhalen. Het lijkt erop dat het hoofdstembureau van de gemeente Boxmeer alleen de uitgebrachte stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP heeft meegeteld. Mogelijk vond er een storing plaats in de OSV in ’s Hertogenbosch of is er een menselijke fout gemaakt bij het invoeren van de uitslagen.

De gemaakte fout kan volgens Plasterk helaas niet meer worden hersteld. De uitslag van de verkiezing is immers al onherroepelijk. Wel heeft de Kiesraad onderzocht of de fout invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de verkiezingen. Plasterk: ‘Noch voor de zetelverdeling tussen de partijen, noch voor de zeteltoewijzing aan de kandidaten heeft de fout consequenties gehad’.

Meer weten over de verkiezingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Foto: FaceMePLS *

Sluiten
kiesraad evaluatie verkiezingen

Kiesraad evalueert Tweede Kamerverkiezingen 2017

Kiesraad evalueert Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Kiesraad heeft een evaluatie gepubliceerd van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het adviesorgaan doet een aantal aanbevelingen in het evaluatierapport, zoals het vernieuwen van het huidige stembiljet en het invoeren van elektronisch tellen van stembiljetten.

Volledig artikel

Kiesraad evalueert Tweede Kamerverkiezingen 2017

Nieuwe stembiljetten
Volgens de Kiesraad heeft het huidige stembiljet grote nadelen. Vanwege het formaat is het biljet moeilijk en kostbaar om te drukken, zo stelt de Raad. Daarnaast raken de stembussen door de grote omvang van de biljetten eerder vol en zijn de stemmen moeilijker te tellen. Ook hebben kiezers soms moeite om de juiste kandidaat te vinden op het stembiljet of vrezen zij dat hun stemvoorkeur (globaal) zichtbaar is voor anderen. Daarom verzoekt de Kiesraad het volgende kabinet een nieuw stembiljet te ontwikkelen.

Elektronisch tellen
De Kiesraad raadt daarnaast aan om stembiljetten in de toekomst elektronisch te tellen in stemlokalen. Het handmatige telsysteem dat momenteel gehanteerd wordt, leidt regelmatig tot fouten aldus de Kiesraad. Daarom wordt een nieuwe regering geadviseerd om een structurele verbetering door te voeren door middel van elektronisch stemmen tellen met scanapparatuur. Wel doet de Kiesraad de aanbeveling hier eerst mee te experimenteren, alvorens de verandering landelijk in te voeren.

In de evaluatie doet de Kiesraad nog een aantal andere – vaak technische – aanbevelingen. Lees hier het volledige rapport of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen over de verkiezingen en kabinetsformatie.

Foto: Franklin Heijnen *

Sluiten
media beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Wie de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via televisie of Facebook volgde, kreeg een ander beeld mee dan kiezers die hun nieuws via de kranten of online nieuwssites ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met de LJS Nieuwsmonitor en onderzoeksbureau Taalstrategie. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport '15 minutes of fame: de invloed van Nederlandse media tijdens de verkiezingscampagne van 2017'.

Volledig artikel

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Televisie
Uit het rapport blijkt dat televisie nog steeds de belangrijkste bron van politieke informatie is tijdens de campagne. De journaals van NOS en RTL waren relatief sterk gericht op de tweestrijd tussen de PVV en de VVD en besteedden vooral aandacht aan thema’s als criminaliteit, immigratie en terreur. Volgens de onderzoekers is het succes van de VVD en de PVV mede hierdoor te verklaren.

Social media
Social media zoals Facebook of Twitter speelden een grotere rol bij deze verkiezingscampagne dan voorheen, zo stelt het rapport. Grote groepen kiezers hebben aangegeven hun nieuws voornamelijk via deze weg tot zich te nemen. Uit de analyse van het nieuws via Facebook en mobiele nieuwswidgets blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn met de traditionele media. De PVV en de VVD kwamen bijvoorbeeld relatief gezien vaker voor in nieuwsberichten op social media. Bovendien lag de focus van deze artikelen vooral op drama en conflict.

Dagbladen en online nieuwssites
In de dagbladen en online nieuwssites was juist meer aandacht voor andere partijen, zoals D66, CDA of GroenLinks. Er werd daardoor minder bericht over de tweestrijd tussen de PVV en de VVD dan op televisie of social media. Ook kwamen daar andere thema’s aan bod, zoals de zorg, Europa en het milieu.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen of de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
briefstemmen uit buitenland te laat

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

De gemeente Den Haag heeft bekend gemaakt dat er in de weken na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart nog 919 briefstemmen uit het buitenland zijn binnengekomen. Den Haag fungeerde als stembureau voor kiezers die vanuit het buitenland wilden stemmen. Ruim 1,3 procent van de stemmen van de 69.132 geregistreerde kiezers kwam te laat aan. De 919 briefstemmen tellen niet mee voor de uitslag. Ter vergelijking, in 2012 kwam ongeveer 1,75 procent van de buitenlandse stemmen te laat binnen (709 briefstemmen op 40.493 geregistreerde kiezers).

Volledig artikel

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Eerder schreef de Formatiewijzer al over de ophef rondom stemmen vanuit het buitenland tijdens de afgelopen verkiezingen. Een aantal kiezers kreeg hun stembiljetten te laat binnen via de post. Volgens de gemeente Den Haag lag dit aan de verkiezingsprocedure voor Nederlanders in het buitenland.

De stembiljetten werden namelijk pas na 1 februari – de datum dat de Kiesraad de kieslijsten officieel vaststelt – verstuurd. Omdat de posterijen in het buitenland soms weken erover doen om de post te bezorgen, was het voor een aantal Nederlanders onmogelijk om hun ingevulde stembiljet vóór 15 maart te retourneren.

Foto: Rijksoverheid *

Sluiten
elektronisch stemmen

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ziet niets in elektronisch stemmen. Hij reageert hiermee op een enquête van de NOS onder 235 gemeenten. Uit deze enquête blijkt dat ruim 90 procent van de gemeenten terug wil naar de stemcomputer. De gemeenten vinden het rode stempotlood en handmatig tellen van de stembiljetten niet meer van deze tijd. Vanwege de omvang van het stembiljet bij de afgelopen verkiezingen duurde het tellen in veel gemeenten langer dan gebruikelijk.

Volledig artikel

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Plasterk heeft nu aangegeven dat hij geen heil ziet in elektronisch stemmen. Stemcomputers brengen namelijk hoge aanschafkosten met zich mee en zijn mogelijk fraudegevoelig. Online stemmen, door sommige gemeenten als alternatief geopperd, is volgens de minister ook geen optie. Plasterk stelt dat het online niet goed mogelijk is om iemands identiteit te verifiëren. Ook is het moeilijk om te bepalen of iemand vrijwillig en zonder dwang kan stemmen.

De minister stelt daarom voor om het stembiljet te verkleinen. Dit vergemakkelijkt het handmatig tellen van de biljetten voor gemeenten. Het formaat van het stembiljet voor Nederlanders in het buitenland kan hierbij als voorbeeld dienen. Op dit stembiljet van één A4 staan de partijen inclusief logo’s afgebeeld. Een voorkeursstem uitbrengen kan via het aanvinken van een cijfer onderaan de pagina, dat correspondeert met de plaats op de kieslijst van de kandidaat naar keuze.

Foto: GerardM *

Sluiten

Kabinet vraagt ontslag aan

Kabinet vraagt ontslag aan

Vandaag heeft minister-president Rutte het ontslag van ministers en staatssecretarissen van zijn kabinet aan de Koning aangeboden. Dit heeft hij gedaan vanwege de op 15 maart 2017 te houden verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Volledig artikel

Kabinet vraagt ontslag aan

Deze aanvraag door de minister-president is gebruikelijk voorafgaand aan de dag van de verkiezingen, maar dit is eerste keer sinds 6 mei 1998 dat dit is aangevraagd zonder dat het kabinet voortijdig is gevallen. Ook is het de eerste keer dat Koning Willem-Alexander een dergelijke ontslagaanvraag heeft ontvangen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft de Koning de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht ‘al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten’. De ontslagaanvraag zal als het goed is definitief worden gehonoreerd wanneer er een nieuw kabinet aantreedt. Tot die tijd blijft het zittende kabinet demissionair aan.

Foto: Minister-president Rutte *

Sluiten
Stemprocedure buitenland

Kort geding Nederlanders in het buitenland afgewezen

Kort geding Nederlanders in het buitenland afgewezen

Donderdagochtend om 10.00 uur heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door kandidaat-Kamerlid Eelco Keij (D66). Een groep Nederlandse kiezers in het buitenland vreesde niet genoeg tijd te hebben om hun stembiljet per post terug te sturen. Zij wilden via een kort geding bereiken dat de rechtbank in Den Haag de deadline zou verschuiven. Deze vordering van de eisers is nu door de rechter afgewezen.

Volledig artikel

Kort geding Nederlanders in het buitenland afgewezen

Door de afwijzing van de rechtbank moeten alle stembiljetten die door Nederlanders in het buitenland worden verstuurd alsnog op 15 maart om 15.00 uur Nederlandse tijd bij één van de stembureaus binnen zijn. Door de trage werking van de postdiensten in het buitenland zal dit voor veel kiezers niet haalbaar zijn, zo vreest Keij.

Het kandidaat-Kamerlid reageert op zijn website met verbazing: “Deze uitspraak zal juridisch best kloppen, maar het negeert de praktijk totaal. Die stembiljetten komen nu echt niet sneller aan: het probleem wordt gewoonweg niet opgelost. Door toedoen van de overheid – het te laat versturen van stempapieren die ook heel goed eerder verstuurd hadden kunnen worden – wordt een groot aantal Nederlanders in het buitenland nu effectief het kiesrecht ontzegd.”

Vorige week schreef De Verkiezingswijzer al over de Kamervragen van Sjoerd Sjoerdsma, ook van D66, omtrent de problemen rondom de stemprocedure in het buitenland. Lees in ons nieuwsoverzicht meer artikelen over de verkiezingsprocedure of bekijk het laatste nieuws over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Foto: Pixabay*

Sluiten
Voorkeursstemmen ploumen

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Afgelopen weken hebben de meeste kiezers de officiële kandidatenlijsten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen ontvangen. Hierop staat dat lijst 2 (PvdA) en lijst 8 (GroenLinks) een lijstencombinatie zijn aangegaan. Ook lijst 7 (ChristenUnie) en lijst 9 (SGP) zijn een lijstverbinding aangegaan voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Wat betekent een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Volledig artikel

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Wanneer twee partijen een lijstverbinding – ook wel lijstencombinatie genoemd – aangaan, geldt de lijstencombinatie als één lijst bij het verdelen van de restzetels. Na verdeling van de ‘hele zetels’, blijft er namelijk een aantal reststemmen over. Dit komt door de kiesdeler die na de Tweede Kamerverkiezingen wordt vastgesteld: het totaal aantal geldige stemmen gedeeld door 150 (het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer). Die reststemmen moeten eerlijk worden verdeeld over de partijen. Een grotere lijst heeft meer kans op reststemmen, vandaar dat politieke partijen soms een lijstverbinding aangaan.

Oorspronkelijk was een lijstencombinatie bedoeld voor politieke partijen die zich met elkaar verwant voelden. De lijstencombinatie moest als opmaat dienen voor een latere fusie of gezamenlijke kandidaatstelling. Politieke partijen gebruiken lijstverbindingen in de praktijk echter alleen om meer kans op restzetels te maken. Daarom heeft de Tweede Kamer begin februari een wetsvoorstel aangenomen dat de mogelijkheid tot het vormen lijstencombinaties uit de Kieswet schrapt. De Eerste Kamer buigt zich na de verkiezingen over dit wetsvoorstel. Overigens is voor de Eerste Kamer de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan in 2010 al afgeschaft.

Lees op de website van de Kiesraad verder of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondinformatie over de verkiezingsprocedure.

Foto: Franklin Heijnen *

Sluiten